مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2018 با ترجمه

دانلود مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2018 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود مقالات 2018 با ترجمه ، مقاله 2018 با ترجمه ، مقالات 2018 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2018 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Calcined Mg/Al layered double hydroxides as efficient adsorbents for polyhydroxy fullerenes

2018
3369
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Development of new prediction model for capacity of combined pile-raft foundations

2018
3364
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Behavior of large piled-raft foundation on clay soil

2018
3358
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Interval breast cancers in the ‘screening with tomosynthesis or standard mammography’ (STORM) population-based trial

2018
3352
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Modular multilevel converter circulating current control using model predictive control combined with genetic algorithm

2018
3288
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Business model design in sustainable entrepreneurship: Illuminating the commercial logic of hybrid businesses

2018
3178
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Improving Early Childhood Development among Vulnerable Populations: A Pilot Initiative at a Women, Infants, and Children Clinic

2018
3161
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Novel graphene-based biosensor for early detection of Zika virus infection

2018
3146
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Single-point reactive power control method on voltage rise mitigation in residential networks with high PV penetration

2018
3132
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Accounting for non-humans in space exploration

2018
3110
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI