مقالات ترجمه شده

رفتار فونداسیون رادیه-شمع بزرگ در خاک رسی

عنوان فارسی

رفتار فونداسیون رادیه-شمع بزرگ در خاک رسی


عنوان لاتین

Behavior of large piled-raft foundation on clay soil

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 3358
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Ocean Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

فونداسیون رادیه-شمع معمولا در سازه‌های دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مطالعه حاضر، یک رادیه-شمع بزرگ با مدلسازی المان محدود سه بعدی بصورت عددی شبیه سازی شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر فاصله شمع، طول شمع، قطر شمع و نسبت سختی رادیه-خاک بر نشست، تقسیم بار، لنگرهای خمشی و رفتار نیروی برشی فونداسیون رادیه-شمع بزرگ می‌باشد. نتایج بیانگر آن است که با افزایش فاصله شمع تا 5 تا 6 برابر قطر شمع هر دو نسبت میانگین نشست و نسبت اختلاف سختی و گروه شمع بزرگتر به نسبت عرض شمع مشاهده شده است که در کاهش نسبت میانگین نشست موثر بوده است. نسبت تقسیم بار با افزایش فاصله شمع کاهش یافته است بطوری که با افزایش طول شمع کاهش پیدا کرده است. با افزایش فاصله شمع، نسبت لنگر خمشی افزایش یافته و با افزایش طول شمع نسبت لنگر خمشی تا نسبت عرض رادیه 0.6 برای گروه شمع کاهش یافته و پس از آن افزایش یافته است.

چکیده لاتین

The piled-raft foundation is usually adopted to support the offshore structures. In the present study, a large piledraft has been simulated numerically through 3-D finite element modeling. The objective of the present study was to investigate the effect of pile spacing, pile length, pile diameter and raft-soil stiffness ratio on the settlement, load-sharing, bending moments, and shear force behavior of large piled-raft foundation. The results indicated that with increase in pile spacing up to the 5 to 6 times of the pile diameter, both average settlement ratio and differential settlement ratio decreased effectively and thereafter it increased gradually. Raft with smaller raft-soil stiffness ratio and larger pile group to raft width ratio observed to be effective in decreasing the average settlement ratio. The load-sharing ratio decreased with increase in pile spacing whereas; it increased with increase in pile length. With increase in pile spacing, bending moment ratio increased and as the length of pile increased bending moment ratio decreased up to pile group to raft width ratio of 0.6 and thereafter it increased.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI