مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2018 با ترجمه

دانلود مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2018 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2018 با ترجمه ، دانلود مقالات 2018 با ترجمه ، مقاله 2018 با ترجمه ، مقالات 2018 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2018 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Earnings management, audit adjustments, and the financing of corporate acquisitions: Evidence from China

2018
2693
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Determinants of ethical work behaviour of Malaysian public sector auditors

2018
2692
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Business models and organization design

2018
2686
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Enhanced thermal and mechanical properties of polyvinlydene fluoride composites with magnetic oriented carbon nanotube

2018
2674
word
20
رایگان

عنوان لاتین

The effect of ultrasound-assisted vacuum drying on the drying rate and quality of red peppers

2018
2662
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Fertility and the transition dairy cow

2018
2656
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Duo: Software Defined Intrusion Tolerant System Using Dual Cluster

2018
2648
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Modular and generic IoT management on the cloud

2018
2643
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A Clustering Based Routing Algorithm in IoT Aware Wireless Mesh Networks

2018
2628
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Self-healing of concrete cracks by use of bacteria-containing low alkali cementitious material

2018
2623
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI