مقالات ترجمه شده

اثر خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند بر نرخ خشک شدن و کیفیت فلفل قرمز

عنوان فارسی

اثر خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند بر نرخ خشک شدن و کیفیت فلفل قرمز


عنوان لاتین

The effect of ultrasound-assisted vacuum drying on the drying rate and quality of red peppers

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2662
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 23
نام مجله Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند (USV)، یک روش مناسب برای افزایش نرخ حرارت و انتقال جرم تلقی می گرد. این مطالعه با هدف بررسی اثرات خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند بر نرخ خشک کردن و برخی پارامترهای کیفی فلفل قرمز در دماهای 45 ، 55 ، 65 و 75 درجه سانتی گراد انجام گرفت. نتایج به دست آمده با نتایج نمونه کنترل ( خشک شده به روش خلا اعمال تیمار اولتراسوند) و سایر روش های خشک کردن مقایسه شدند. نمونه خشک شده با کمک اولتراسوند در مقایسه با نمونه کنترل خشک شده، موجب کاهش دوره خشک شدن به میزان 25% و افزایش انتشار رطوبت موثر (Deff ) به 89% گردید. کینتیک از دست دادن آب در فلفل قرمز به خوبی و با استفاده از هفت مدل خشک کردن لایه لایه ای تشریح شدند و مدل لگاریتمی بهترین برازش را برای خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند نشان داد که در واقع مدل لگاریتمی دارای بالاترین R2 و مقادیر RMSE بودند. در نمونه های خشک شده با کمک اولتراسوند در مقایسه با نمونه های کنترل خشک شده، تعداد کل کپک و مخمر به طور چشمگیری کاهش یافتند. این مطالعه پیشنهاد نمود که خشک کردن تحت خلا با کمک اولتراسوند (USV) در مقایسه با نمونه های خشک شده‌ی فاقد اولترا سوند، تاثیر به سزایی در خشک کردن فلفل قرمز دارد و موجب افزایش نرخ خشک کردن می گردد که این خشک کردن بدون تخریب مواد زیست فعال انجام می پذیرد.

چکیده لاتین

Ultrasound-assisted vacuum (USV) drying is a promising method to increase heat and mass transfer rate. This study aimed to examine effects of USV drying on the drying rate and some quality parameters of red peppers at 45, 55, 65, and 75 °C. The results were compared with USV control drying (vacuum drying without ultrasound treatment) and the other drying methods. The USV drying shortened the drying period to 25% and increased the effective moisture diffusivity (Deff) to 89% when compared by USV control drying. The dehydration kinetics of the red peppers were successfully described using seven thin layer drying models for all of the dehydration methods, and the logarithmic model had the best fit for the USV drying, with highest R2 and lowest RMSE values. The total yeast and mold counts were significantly reduced following the USV drying in comparison with the USV control drying. This study suggested that USV drying could be used effectively in drying of red pepper with high drying rate and no significant bioactive compound degradation compared to USV control.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI