مقالات ترجمه شده

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد

عنوان فارسی

چگونه قابلیت بازاریابی،بر بازده غیر عادی سهام تاثیر می گذارد؟ نقش میانجی گری رشد


عنوان لاتین

How does marketing capability impact abnormal stock returns? The mediating role of growth

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 3709
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 42
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این تحقیق، بر اساس چهارچوب های دیدگاه مبتنی بر منابع و ارتباط ارزشی، چگونگی تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی شرکتی بر عملکرد شرکتی را کمک می کند. بطور خاص، این تحقیق، رشد را به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای بیان چگونگی تاثیرگذاری قابلیت های بازاریابی بر بازده سهام، مورد بررسی قرار می دهد. این مطالعه، مدل های تجربی را با استفاده از یک مجموعه داده ترکیبی شامل بازاریابی و اطلاعات مالی شرکتی ، برآورد می سازد. نتایج نشان دادند که رشد دارایی، ارتباط بین قابلیت بازاریابی و بازده غیر عادی سهام را میانجی گری می کند. قابلیت های بازاریابی بطور کلی و قابلیت های بازاریابی شرکتی کوچک بطور خاص، تاثیرات معنی دار مستقیمی بر روی بازده غیر عادی سهام نشان دادند. این مطالعه، به تئوری دیدگاه مبتنی بر منابع ، با استفاده از نشان دادن اینکه این نه تنها ویژگی نامحدود قابلیت های بازاریابی است بلکه پتانسیل رشدی است که قابلیت های بازاریابی ارائه می دهندتا به کسب بازده سهام بالاتر کمک کنند. این مطالعه، به لزوم در نظر گرفتن مکانیزم ها و متغیرهای میانجی گری در زمان ایجاد چهارچوب های تئوری، تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد شرکتی، اشاره می کند.

چکیده لاتین

Building on the frameworks of the resource-based view and value relevance, this study contributes to how the firms' marketing capabilities affect firm performance. More specifically, this research examines growth as a potential mechanism to explain how marketing capabilities impact stock returns. This study estimates empirical models using a merged data set comprising firms' marketing and financial information. Results indicate that asset growth mediates the relationship between marketing capability and abnormal stock returns. Marketing capabilities in general and marketing capabilities of retail firms specifically show direct significant effects on abnormal stock returns. This study contributes to resource-based view theory in marketing by demonstrating that it is not only the intangible characteristic of marketing capabilities, but also the growth potential that marketing capabilities exhibit that help explain higher stock returns. This study points to the need to account for mechanisms and mediating variables when building theoretical frameworks of the impact of marketing capabilities on firm performance.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI