مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2007 با ترجمه

دانلود مقاله 2007 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2007 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2007 با ترجمه ، دانلود مقالات 2007 با ترجمه ، مقاله 2007 با ترجمه ، مقالات 2007 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2007 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Economics and crime: ideal-typical relationships

2007
4988
word
4
رایگان

عنوان لاتین

Comparison Between Finite-Element Analysis and Winding Function Theory for Inductances and Torque Calculation of a Synchronous Reluctance Machine

2007
4975
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Post-collisional Miocene adakitic volcanism in NW Iran: Geochemical and geodynamic implications

2007
4971
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of Grain Selection during Directional Solidification of Gas Turbine Blades

2007
4912
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Emotional Intelligence and Leadership Styles in Construction Project Management

2007
4905
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Heat transfer analysis of phase change process in a finned-tube thermal energy storage system using artificial neural network

2007
4867
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Reflections on developments in institutional theory: Toward a relational approach

2007
4846
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Real-time Vision-based Hand Gesture Recognition Using Haar-like Features

2007
4792
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Gesture Recognition: A Survey

2007
4780
word
40
رایگان

عنوان لاتین

Microwave Synthesis of Zeolites. 2. Effect of Vessel Size, Precursor Volume, and Irradiation Method

2007
4738
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI