مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2007 با ترجمه

دانلود مقاله 2007 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2007 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2007 با ترجمه ، دانلود مقالات 2007 با ترجمه ، مقاله 2007 با ترجمه ، مقالات 2007 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2007 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Influence of ultrasonic irradiation on the microstructure of Cu/Al2O3, CeO2 nanocomposite thin films during electrocodeposition

2007
1977
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study

2007
1940
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A Cross-Country Analysis of Public Debt Management Strategies

2007
1874
word
26
رایگان

عنوان لاتین

The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands

2007
1777
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Data Mining techniques for the detection of fraudulent financial statements

2007
1769
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Consumer attitudes and behaviors associated with direct-to-consumer prescription drug marketing

2007
1748
word
27
رایگان

عنوان لاتین

A GIS-based spatial decision support system for tourists of Great Smoky Mountains National Park

2007
1727
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Full-cost accounting of coastal disasters in the United States: Implications for planning and preparedness

2007
1676
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Infrastructure and productivity: An extension to private infrastructure and it productivity

2007
1636
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Stability analysis of a borehole wall during horizontal directional drilling

2007
1607
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI