مقالات ترجمه شده

تاثیر از خود بیگانگی کار بر روی رفتار شهروندی سازمانی در جزایر قناری

عنوان فارسی

تاثیر از خود بیگانگی کار بر روی رفتار شهروندی سازمانی در جزایر قناری


عنوان لاتین

The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1777
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله International Journal of Organizational Analysis
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - هدف از این پژوهش، بررسی از خود بیگانگی کار (WA) به عنوان میانجی رابطه بین ادراکات کارکنان از تناسب فرد سازمان (PO) - عملیاتی به عنوان ارزش تناسب - و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) جهت دهی شده در سازمان آنها (OCBO)، همکاران (OCB)، و دانش جویان و یا مشتریان (OCB) است. طراحی / روش شناسی / رویکرد - داده ها از 99 از 156 (63.5 درصد) معلمان در دبیرستان منطقه در اسپانیا جمع آوری شد. مدل معادلات ساختاری (SEM) برای آزمون روابط پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها- نتایج نشان داد که تناسب PO از مقدمات OCBO، OCBI و OCBO است و همچنین، به طور کلی، این است که ابعاد سه گانه WA (ناتوانی، بی معنایی، و از خود بیگانه) واسطه این ارتباط هستند. به طور جداگانه، همه ابعاد WA کاملا و یا تا حدی به عنوان "واسطه کامل،" هستند به جز ناتوانی و بی معنایی که به نظر می رسد در OCBIS به عنوان "واسطه جزئی" عمل می کند. مدل تست شده نشان می دهد تناسب PO رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی می کند و این رابطه را می تواند با نقش واسطه WA توضیح داده شود. محدودیتهای تحقیق / مفاهیم - افراد در این مطالعه منعکس کننده شرایط کار عجیب و غریب در بخش دولتی هستند. این ممکن است توانایی برونیابی یافته ها به بخش خصوصی را محدود کند. همچنین، نتایج ممکن نیست به دیگر زمینه های فرهنگی یا ملی تعمیم داده شود. این یافته ها به درک بهتر تاثیر ارزش PO مناسب / غیر متجانس با محیط OCB کمک می کند. مفاهیم کاربردی - درک این که چگونه تناسب po قادر به تحت تاثیر قرار دادن رفتار شهروندی است نشان می دهد که اقدامات طراحی شده برای ترویج تناسب po ممکن است برای موثر تر مدیریت کارکنان WA، و، بنابراین، با استخراج OCB در محل کار مفید باشد. اصالت / ارزش - از خود بیگانگی کار کارکنان یک میانجی در ارتباط بین تناسب و رفتار شهروندی سازمانی نشان داده شده است. این اولین آزمون تجربی در این رابطه است.

چکیده لاتین

Purpose – The purpose of this research is to examine work alienation (WA) as a mediator in the relationship between employees’ perceptions of person-organization (PO) fit – operationalized as value congruence – and organizational citizenship behavior (OCB) directed at their organization (OCBO), co-workers (OCBIC), and students or clients (OCBIS). Design/methodology/approach – Data were collected from 99 of the 156 (63.5 percent) teachers at a district high school in Spain. Structural equation modeling (SEM) was used to test the predicted relationships. Findings – Results support that PO fit is an antecedent of OCBO, OCBIC, and OCBIS and also, in general, that the three dimensions of WA (powerlessness, meaninglessness, and self-estrangement) mediate this link. Separately, all WA dimensions are totally or partially supported as “full mediators,” except for powerlessness and meaninglessness that appear to act on OCBIS as “partial mediators.” The model tested suggests PO fit predicts OCB and that this relationship can be explained by the mediating role of WA. Research limitations/implications – Subjects in this study reflect job conditions peculiar to the public sector. This may limit the ability to extrapolate the findings to the private sector. Also, results may not generalize to other cultural or national contexts. The findings contribute to an improved understanding of the influence of PO value fit/misfit on OCB. Practical implications – Understanding how PO fit is able to affect citizenship behavior suggests that actions designed to promote PO fit may be useful for more efficiently managing employee WA, and, therefore, more powerfully eliciting OCB in the workplace. Originality/value – Employee work alienation is demonstrated to be a mediator in the relationship between PO fit and OCB. This is the first empirical test of this relationship

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI