مقالات ترجمه شده

تقسیم اطلاعات و قابلیت نوآوری در شرکت: مطالعه تجربی

عنوان فارسی

تقسیم اطلاعات و قابلیت نوآوری در شرکت: مطالعه تجربی


عنوان لاتین

Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1940
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 27
نام مجله International Journal of Manpower
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف ـ این مطالعه برای بررسی تأثیر فاکتورهای اختصاصی (لذت کمک به سایرین و خودکارآمدی اطلاعات)، فاکتورهای سازمانی (پشتیبانی مدیریت ارشد و پاداش های سازمانی) و فاکتورهای فناوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات) براساس فرآیندهای تقسیم اطلاعات و اینکه آیا اطلاعات بیشتر به قابلیت نوآوری برتر شرکت منجر می گردد، صورت گرفته است. طرح/روش شناسی/روش ـ براساس ارزیابی روی 172 کارمند از 50 سازمان بزرگ در تایوان، این مطالعه مدل معادله ساختاری را برای بررسی مدل تحقیقی به کار گرفت. یافته ها ـ نتایج نشان می دهند که دو فاکتور فردی (لذت در کمک به سایرین و خودکارآمدی اطلاعات) و یکی از فاکتورهای سازمانی (پشتیبانی مدیریت ارشد) روی فرآیندهای تقسیم اطلاعات تأثیرگذار است. نتایج بیان می کنند که تمایل کارمندان به ارائه و جمع آوری اطلاعات شرکت را قادر به بهبود قابلیت نوآوری می کند. محدودیت های تحقیقاتی/نتایج ـ تحقیقات بیشتر می تواند به ما کمک کند که چگونه خصوصیات فردی (مانند سن، سطح تحصیلات، و تجربیات کاری) و خصوصیات سازمانی (مانند اندازه شرکت و نوع صنعت) ممکن است روابط بین توان افزار تقسیم اطلاعات و پردازشگرها را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج عملی ـ از چشم انداز عملی، روابط میان صاحبان اطلاعات ، پردازش ها و قابلیت نوآوری شرکت می توان به کلیدی دست یافت که بیانگر نحوه ارتقای فرهنگ تقسیم اطلاعات برای حفظ عملکرد نوآوری در شرکت می باشد. اصالت/ارزش ـ یافته های این مطالعه پایه نظری شامل توان افزارها، پردازش ها، و قابلیت نوآوری شرکت را شکل داده است. از چشم انداز مدیریتی، این مطالعه چندین فاکتور ضروری برای تقسیم موفقیت آمیز اطلاعات را فراهم کرده و درباره مفاهیم ضمنی این فاکتورها برای توسعه استراتژی های سازمانی بحث می کند که تقسیم اطلاعات را تشویق می کنند.

چکیده لاتین

Purpose – The study sets out to examine the influence of individual factors (enjoyment in helping others and knowledge self-efficacy), organizational factors (top management support and organizational rewards) and technology factors (information and communication technology use) on knowledge sharing processes and whether more leads to superior firm innovation capability. Design/methodology/approach – Based on a survey of 172 employees from 50 large organizations in Taiwan, this study applies the structural equation modeling (SEM) to investigate the research model. Findings – The results show that two individual factors (enjoyment in helping others and knowledge self-efficacy) and one of the organizational factors (top management support) significantly influence knowledge-sharing processes. The results also indicate that employee willingness to both donate and collect knowledge enable the firm to improve innovation capability. Research limitations/implications – Future research can examine how personal traits (such as age, level of education, and working experiences) and organizational characteristics (such as firm size and industry type) may moderate the relationships between knowledge enablers and processes. Practical implications – From a practical perspective, the relationships among knowledge-sharing enablers, processes, and firm innovation capability may provide a clue regarding how firms can promote knowledge-sharing culture to sustain their innovation performance. Originality/value – The findings of this study provide a theoretical basis, and simultaneously can be used to analyze relationships among knowledge-sharing factors, including enablers, processes, and firm innovation capability. From a managerial perspective, this study identified several factors essential to successful knowledge sharing, and discussed the implications of these factors for developing organizational strategies that encourage and foster knowledge sharing

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI