مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Social grid platform for collaborative online learning on blogosphere

2009
1545
word
23
رایگان

عنوان لاتین

The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks

2013
1540
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Translation Techniques in Cross-Language Information Retrieval

2012
1539
word
47
رایگان

عنوان لاتین

Unified framework for representing and ranking

2014
1533
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Clustered Ensemble Neural Network for Breast Mass Classification in Digital Mammography

2012
1532
word
14
رایگان

عنوان لاتین

An Improved Canny Edge Detection Algorithm Based on Type-2 Fuzzy Sets

2012
1522
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Sparse coding based visual tracking: Review and experimental comparison

2013
1518
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Design and optimization of pressure swing adsorption systems with parallel implementation

2005
1514
word
9
رایگان

عنوان لاتین

On the Down-Link Performance of Multi-Carrier CDMA Systems With Partial Equalization

2007
1508
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI