مقالات ترجمه شده

اثر بازاریابی تجربی و رضایت مشتری بر تعهد مشتری در دنیای شبکه های اجتماعی

عنوان فارسی

اثر بازاریابی تجربی و رضایت مشتری بر تعهد مشتری در دنیای شبکه های اجتماعی


عنوان لاتین

The Impact of Experiential Marketing and Customer Satisfaction on Customer Commitment in the World of Social Networks

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1540
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Asian Social Science
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف این پژوهش ارزیابی روابط درونی میان بازاریابی تجربی، رضایت مشتری و تعهد مشتری در چهارچوب کاربران شبکه های اجتماعی مالزی است. در مجموع شش فرضیه آزمایش می شود. برای نمایش هدف تحقیق، یک تحقیق توصیفی انجام خواهد شد. تکنیک نمونه گیری قضاوتی و توزیع مجموع 350 مجموعه پرسشنامه به شکل نظرسنجی آزاد در میان کاربران شبکه های اجتماعی به عنوان بخشی از روش شناسی پژوهش انتخاب می شود. داده های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه و تحلیل می شود. هر دو تحلیل های رگرسیون ساده و پیچیده برای بررسی شش فرضیه به کار می رود. یافته ها بیان می کند که تنها تجربه های حسی و احساسی قطعاً به رضایت مشتری ارتباط دارد همان گونه که رضایت مشتری قطعاً با تعهد مشتری ارتباط دارد.

چکیده لاتین

The objective of this research is to evaluate the inter-relationships among the experiential marketing, customer satisfaction and customer commitment in the context of the social networks users in Malaysia. A total of six hypotheses will be tested. A descriptive research will be carried out to address the research objective. Judgemental sampling technique and the distribution of a total 350 sets of questionnaire in the form of self-administered survey among the social networks users will be selected as part of the research methodology. The statistical data will be analyzed by SPSS software version 20. Both simple and multiple regression analyses will be used to verify the six proposed hypotheses. The findings concluded that only sense and feel experiences are positively related to the customer satisfaction as well as customer satisfaction is positively related to the customer commitment

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI