مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی کامپیوتر با ترجمه

دانلود مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کامپیوتر با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله کامپیوتر با ترجمه ، دانلود مقالات کامپیوتر با ترجمه ، مقاله کامپیوتر با ترجمه ، مقالات کامپیوتر با ترجمه ، ترجمه مقاله کامپیوتر و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Improving supervised learning for meeting summarization using sampling and regression

2010
1606
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Taxonomy and Challenges of the Integration of RFID and Wireless Sensor Networks

2008
1600
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Information Sharing in Supply Chain Management

2013
1597
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Computational electromagnetics for design optimisation: the state of the art and conjectures for the future

2009
1594
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Green Supply Chain Management: A Case Study from Indian Electrical and Electronics Industry

2012
1586
word
31
رایگان

عنوان لاتین

A Neural Network System for Detection of Obstructive Sleep Apnea Through SpO2 Signal Features

2012
1563
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Performance Evaluation of Video Dissemination Protocols Over Vehicular Networks

2012
1562
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Application of Data Mining Techniques for Software Reuse Process

2012
1551
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Advance data mining for Monte Carlo simulation in project management

2013
1550
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Applying data mining and Computer Vision Techniques to MRI to estimate quality traits in Iberian hams

2014
1549
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI