مقالات ترجمه شده

مقاله کسب و کار با ترجمه

دانلود مقاله کسب و کار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کسب و کار با ترجمه ، مقالات کسب و کار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کسب و کار ، دانلود ترجمه مقالات کسب و کار ، دانلود مقاله ISI کسب و کار ، ترجمه مقاله کسب و کار ، مقالات isi کسب و کار با ترجمه و گرایش های رشته کسب و کار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Impact of eBusiness technologies on operational performance: The role of production information integration in the supply chain

2007
4390
word
50
رایگان

عنوان لاتین

Culture and business networks: International business negotiations with Arab managers

2013
4483
word
26
رایگان

عنوان لاتین

A FRAMEWORK ON IMPORTANT OF ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING FOR CREDIT RISK MANAGEMENT

2016
4610
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Foreign language use among decision-makers of successfully internationalised SMEs

2006
4628
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Market intelligence effect on perceived psychic distance, strategic behaviours and export performance in industrial SMEs

2016
4639
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Servant Leadership and Human Capital Management: Case Study in Citibank Indonesia

2015
4647
word
12
رایگان

عنوان لاتین

The role of e-service quality management in the delivery business value

2015
4860
word
24
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI