مقالات ترجمه شده

تاثیر هوشمندی بازاری بر فاصه روانی، رفتارهای استراتژیک، و عملکرد تخصصی درک شده در SME های استراتژیک

عنوان فارسی

تاثیر هوشمندی بازاری بر فاصه روانی، رفتارهای استراتژیک، و عملکرد تخصصی درک شده در SME های استراتژیک


عنوان لاتین

Market intelligence effect on perceived psychic distance, strategic behaviours and export performance in industrial SMEs

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4639
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 21
نام مجله Journal of Business & Industrial Marketing
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف- این مقاله دو هدف در حوزه فعالیت صادرات شرکت صنعتی با اندازه کوچک و متوسط (SME) دارد. ابتدا به خلا موجود در ادبیات درباره نقش هوشمندی بازاری در روابط داخلی بین فاصله روانی درک شده ، تصمیمات بازاریابی و عملکرد صادرات پاسخ می دهد. دومین هدف مربوط به تاثیر ناهمگونی منبع (اندازه و دپارتمان صادرات) در مدل پیشنهادی می باشد. طرح/ روش شناسی/ رویکرد- مقاله حاضر مدل تحقیق فرض شده و فرضیات آن را با استفاده از داده از نمونه چند بخشی صادرکننده (196 SME صنعتی اسپانیایی) تست می کند. این داده ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل می شوند. یافته ها- نتایج مطالعه تجربی نشان می دهد: تصمیمات استراتژیک برای به کار گیری اجزای ترکیبی بازاریابی برای تناسب با بازارهای خارجی تاثیری مثبت بر عملکرد صادرات داشتند؛ زمانی که مدیران صادرات فاصله روانی بزرگتری را درک می کنند تطبیق های استراتژیک خیلی زیاد هستند؛ دپارتمان صادرات به توسعه قابلیت هوشمندی بازاری کمک می کند که به طور مثبت تاثیر عملیات استراتژیک بر عملکرد صادرات را تعدیل می کند؛ و اندازه تاثیر مثبتی بر ارتباطات درونی مطالعه شده ندارد. پیامدهای عملی- مدیران صادرات در SME های صنعتی می توانند از یافته ها و نتایج این مقاله برای سیستماتیک کردن تصمیم گیری شان در فعالیت صادرات استفاده کنند. اصلیت/ ارزش- این مقاله کمک قابل توجهی به پوشش خلا مهم در تحقیق برای صادرکننده های صنعتی SME با نمایش اهمیت هوشمندی بازاری در فعالیت صادرات می کند.

چکیده لاتین

Purpose – This paper has two objectives in the area of industrialised small- and medium-sized industrial company (SME) export activity. First, it responds to the gap in the literature on the role of market intelligence in the interrelations between perceived psychic distance, marketing mix decisions and export performance. The second objective concerns the influence of resource heterogeneity (size and export department) in the proposed model. Design/methodology/approach – The current paper tests a posited research model and its hypotheses using the data from a multi-sector sample of exporters (196 Spanish industrial SMEs). The data are analyzed using a partial least squares approach. Findings – The results of the empirical study show that: strategic decisions to adapt marketing mix elements to suit foreign markets have a positive effect on export performance; strategic adaptations are more numerous when export managers perceive a greater psychic distance; an export department helps develop market intelligence ability, which positively moderates the impact of strategic adaptations on export performance; and size does not have a significant effect on the interrelations studied. Practical implications – Export managers in industrial SMEs can use the results and conclusions of this present paper to systematise their decision-making in export activity. Originality/value – This paper makes a significant contribution towards covering an important gap in research into industrial SME exporters, by demonstrating the importance of market intelligence in export activity.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI