مقالات ترجمه شده

مدیر خدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی: مطالعه موردی در سیتیبرگ اندونزی

عنوان فارسی

مدیر خدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی: مطالعه موردی در سیتیبرگ اندونزی


عنوان لاتین

Servant Leadership and Human Capital Management: Case Study in Citibank Indonesia

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4647
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

مدیرخدمتگزار مدیری است که امروزه محبوب است. علاوه بر این، میر خدمتگزار، مدیری است که در جهت بهبود کارایی کارکنان به خدمتگزاری آنها میپردازد. مدیریت سرمایه انسانی سیستم هایی است که از کارمندان حمایت میکند تا مطمئن شود که کارکنان عملکردشان را افزایش خواهند داد. امروزه هر دو مفهوم معمولا در شرکت اجرا می شوند. با این حال، ما هنوز نمی دانیم که اگر هر دو این مفاهیم را می توان در یک شرکت با یکدیگر اجرا کرد یا خیر. هدف این مقاله کشف و بررسی اجرای مدیر خدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی در کسب و کار میباشد. روش تحقیق کیفی و با رویکرد مطالعه موردی است. داده ها از طریق دو روش اصلی جمع آوری می شوند: (1) بیوگرافی و تجزیه و تحلیل اسناد دیگر چندین شرکت در اندونزی و کشورهای خارجی مانند Unilever، Indonesia Port Company، Telkom، Bank DBS، IDEO، Netflix و Blackrock (2) مصاحبه و مشاهده یک بانک بزرگ در جهان به نام CitiBank . محقق با CitiBank که با در اندونزی واقع شده است، مصاحبه میکند و مصاحبه هایی را نیز با چندین شخص مهم مانند مدیر، مربی، منابع انسانی سیتی بانک و دیگران انجام داده است. این تحقیق با استفاده از داده های ثانویه ای که شامل بیوگرافی و سایر تحلیل های اسنادی است، یک مفهوم ایده ای از سرمایه انسانی و مدیرخدمتگزار ایجاد می کند. سپس، این تحقیق، مدل مطلوب و ایده آل مدیرخدمتگزار و مدیریت سرمایه انسانی را در شرکت سیتی بانک مقایسه خواهد کرد. شرکت سیتی بانک یک شرکت چند ملیتی است که تحقیق حاضر تصور میکند که این شرکت دارای سیستم خوب هم در بخش مدیریتی و هم در مدیریت سرمایه انسانی است. انتظار می رود که نتایج این تحقیق، دانش و ایده های غنی تری را در رابطه با اجرای مدیرخدمتگزارو مدیریت سرمایه انسانی در کسب و کار، هم در کشور اندونزی و هم در خارج از کشور، فراهم کند. این تحقیق ممکن است مطالعات کیفی بیشتری در مورد کاربرد مدل مدیری خدمتگزاردر محل کار را تشویق کند که می تواند برای متخصصانی که مایل به در نظر گرفتن این ایده به عنوان یک روش معنی دار و موثر برای مدیریت کارکنان دانش باشند، مفید باشد. علاوه بر این، با توجه به شناخت ما از مفهوم ایده آل مدیریت سرمایه انسانی و مدیر خدمتگزار، ممکن است اجرای این مفاهیم برای برخی از شرکت ها مفید باشد.

چکیده لاتین

Servant leadership is one of type leaderships that popular nowadays. Moreover, servant leadership is concept leadership that suggest leader to serve the employees to improve performance of employee. Human capital Management is systems that support employees to make sure that employees will increase the performance. Nowadays both of concepts usually implemented in the company. However, we still do not know that if both of those concepts can be put together in one company or no. This paper is aimed to explore and examine the implementation of servant leadership and human capital management in business. The methodology used is qualitative research with case study approach. The data will be collected through two main ways: (1) biography and other documents analysis of several company in the Indonesia and foreign country such as Unilever, Indonesia Port Company, Telkom, Bank DBS, IDEO, Netflix, and Blackrock Company. (2) Interviewing and observing one big bank in the world which is Citibank. Researcher interviews Citibank which located in Indonesia and interviews several important people such as manager of Citibank, trainer of Citibank, Human Resource of Citibank, and others. From the secondary data which is biography and other document analysis, research will create a idea concept of human capital and servant leadership. Then, research will compare the ideal model of servant leadership and human capital management in the Citibank Company. Citibank Company is multinational company which research thinks that the company has a good system in both leadership and human capital management. The results of this research are expected to provide richer knowledge and insights that are related to the implementation of servant leadership and human capital management in the business, both in the Indonesian and foreign country context. This research may encourage more qualitative studies on the operationalization of servant leadership model in the workplaces so that could be useful for practitioners who want to embrace the idea as a meaningful and effective way of leading knowledge workers. Besides, we will know about the ideal concept of human capital management and servant leadership which may be will be useful for some company to implant those concept.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI