مقالات ترجمه شده

مقاله کسب و کار با ترجمه

دانلود مقاله کسب و کار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کسب و کار با ترجمه ، مقالات کسب و کار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کسب و کار ، دانلود ترجمه مقالات کسب و کار ، دانلود مقاله ISI کسب و کار ، ترجمه مقاله کسب و کار ، مقالات isi کسب و کار با ترجمه و گرایش های رشته کسب و کار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Monitoring of compliance risk in the bank

2015
2345
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Knowledge Intensive Business Services (KIBS): bibliometric analysis andtheir different behaviors in the scientific literatureTopic 16 – Innovation and services

2017
2352
word
19
رایگان

عنوان لاتین

A review and future direction of agile, business intelligence, analyticsand data science

2016
2458
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Audience Commodification: A Source of Innovation in Business Models

2016
2500
word
11
رایگان

عنوان لاتین

FAMILY OWNERSHIP, RELATED-PARTY TRANSACTIONS AND EARNINGS QUALITY

2013
2506
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Improving the global supply chain through service engineering: A services science, management, and engineering-based framework

2015
2511
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Influence of Formal Ethics Program Components on Managerial Ethical Behavior

2018
2512
word
32
رایگان

عنوان لاتین

Leaders’ Core Self-evaluation, Ethical Leadership, and Employees’ Job Performance: The Moderating Role of Employees’ Exchange Ideology

2016
2515
word
26
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI