مقالات ترجمه شده

خدمات کسب و کار دانش طلب (KIBS): تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و رفتارهای مختلف آنها در ادبیات علمی

عنوان فارسی

خدمات کسب و کار دانش طلب (KIBS): تجزیه و تحلیل کتاب سنجی و رفتارهای مختلف آنها در ادبیات علمی


عنوان لاتین

Knowledge Intensive Business Services (KIBS): bibliometric analysis andtheir different behaviors in the scientific literatureTopic 16 – Innovation and services

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2352
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله RAI Revista de Administração e Inovação
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله، مقالات علمی موجود در پایگاه داده های Web of Science (وب علوم)، Scopus و SciELO را تحلیل می کند. دویست و سی و پنج مطالعه با استفاده از تغییرات موجود در کتاب سنجی ها مورد بررسی قرار گرفتند. هدف اصلی این مقاله، تجزیه و تحلیل مجموعه ای از مطالعات است که به رفتارهای مختلف خدمات کسب و کار دانش طلب در ادبیات علمی می پردازند. نتایج نشان دهنده تمرکز انتشارات در سال های 2005، 2010، 2012 و 2013 است، که شامل دیدگاه بین رشته ای موضوع نیز می باشد. اکثر مطالعات، کمی هستند، و طی پنج سال اخیر منتشر شده اند. اولین مطالعه در سال 2000 در یک کنفرانس بین المللی ارائه شد. نویسندگانی که به بیشترین میزان از آنها نقل قول شده است، عبارتند از هرتوگ، میلز و مولر. مجموعه ای از نشریات، دو گروه رفتار را مورد بررسی قرار دادند: نقش ها و ویژگی های خدمات کسب و کار دانش طلب. هدف این تحقیق، تجزیه و تحلیل خدمات کسب و کار دانش طلب در طول زمان و کمک به گسترش آن در برزیل بود.

چکیده لاتین

This study analyzes scientific articles present in the databases Web of Science, Scopus and SciELO. Two hundred and thirty-five studies wereexamined, by using variations in bibliometrics. The main objective of this article is to analyze the set of studies that address the different behaviorsKnowledge Intensive Business Services in the scientific literature. The results show a concentration of publications in the years 2005, 2010,2012 and 2013, including the theme’s interdisciplinary perspective. Most studies are quantitative and were published in the last five years. Thefirst study was presented at an international conference in the year 2000. The most quoted authors were Hertog, Miles, and Muller. The set ofpublications examined presents two groups of behaviors: roles and attributes of Knowledge Intensive Business Services. This research aimed toanalyze Knowledge Intensive Business Services over time and contribute to its expansion in Brazil.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI