مقالات ترجمه شده

خود ارزیابی اصلی یا هسته ای رهبران، رهبری اخلاقی و عملکرد شغلی کارکنان: نقش تعدیل کننده ایدئولوژی تبادل کارکنان

عنوان فارسی

خود ارزیابی اصلی یا هسته ای رهبران، رهبری اخلاقی و عملکرد شغلی کارکنان: نقش تعدیل کننده ایدئولوژی تبادل کارکنان


عنوان لاتین

Leaders’ Core Self-evaluation, Ethical Leadership, and Employees’ Job Performance: The Moderating Role of Employees’ Exchange Ideology

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2515
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 26
نام مجله J Bus Ethics
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با توجه به افزایش تقاضا برای استانداردهای اخلاقی در محیط کسب و کار فعلی، رهبری اخلاقی توجه ویژه ای را دریافت کرده است. این مطالعه با بهره گیری از نظریه تأیید خویش و نظریه تبادل اجتماعی، تأثیر خود ارزیابی اصلی رهبران بر نمایش رهبری اخلاقی و نقش تعدیل کننده ایدئولوژی تبادل کارکنان در رابطه بین رهبری اخلاقی و عملکرد شغلی کارکنان را بررسی می کند (یعنی عملکرد وظیفه و رفتار شهروندی سازمانی). طبق این فرضیه ها، نتایج حاصل از یک نمونه 225 جفتی از کارمندان و رهبران بلاواسطه آنها، رابطه مثبتی بین خود ارزیابی اصلی رهبران و رهبری اخلاقی نشان داد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که رهبری اخلاق، اثرات خود ارزیابی هسته ای رهبران بر عملکرد شغلی کارکنان را تعدیل می کند. علاوه بر این، ما دریافتیم که ایدئولوژی تبادل کارکنان، رابطه بین رهبری اخلاقی و عملکرد شغلی را تعدیل می کند. مضامین نظری و عملی این یافته ها مورد بحث قرار می گیرد.

چکیده لاتین

With the increasing demand for ethical standards in the current business environment, ethical leadership has received particular attention. Drawing on selfverification theory and social exchange theory, this study investigated the effect of leaders’ core self-evaluation on the display of ethical leadership and the moderating role of employees’ exchange ideology in the relationship between ethical leadership and employees’ job performance (i.e., task performance and organizational citizenship behavior). Consistent with the hypotheses, the results from a sample of 225 dyads of employees and their immediate leaders showed a positive relationship between leaders’ core selfevaluation and ethical leadership. Moreover, the results showed that ethical leadership mediates the effects of leaders’ core self-evaluation on employees’ job performance. Furthermore, we found that employees’ exchange ideology moderates the relationship between ethical leadership and job performance. The theoretical and practical implications of these findings are discussed.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI