مقالات ترجمه شده

مقاله کسب و کار با ترجمه

دانلود مقاله کسب و کار با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات کسب و کار با ترجمه ، مقالات کسب و کار با ترجمه ، دانلود مقاله بیس کسب و کار ، دانلود ترجمه مقالات کسب و کار ، دانلود مقاله ISI کسب و کار ، ترجمه مقاله کسب و کار ، مقالات isi کسب و کار با ترجمه و گرایش های رشته کسب و کار را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: THE KEY ROLE OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

2009
2159
word
8
رایگان

عنوان لاتین

An Approach to Business Model Innovation and Design for Strategic Sustainable Development

2016
2192
word
44
رایگان

عنوان لاتین

E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective

2016
2213
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Facilitating dynamic marketing capabilities development for domestic and foreign firms in an emerging economy

2018
2230
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Harnessing the benefits of Corporate Governance and Internal Audit: Advice to SME

2014
2235
word
15
رایگان

عنوان لاتین

The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya

2015
2243
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Marketing intelligence in SMEs: implications for the industry and policy makers

2013
2325
word
34
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI