مقالات ترجمه شده

هوش بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط: نکاتی برای صنعت و سیاست گذاران

عنوان فارسی

هوش بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط: نکاتی برای صنعت و سیاست گذاران


عنوان لاتین

Marketing intelligence in SMEs: implications for the industry and policy makers

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 2325
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 34
نام مجله Marketing Intelligence & Planning
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف - هدف این مقاله نشان تجربی دادن رابطه بین ویژگی های شرکت و استفاده از اطلاعات در بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) است و اظهار می دارد که ویژگی های شرکت، کاتالیزور استفاده از اطلاعات است. مقصود از اطلاعات بازاریابی، تمام داده های قابل استفاده در درون برای یک هدف بازاریابی است. طرح / روش شناسی / رویکرد - در ابتدا، ویژگی های شرکت و تاثیر آن بر استفاده از اطلاعات در میان بنگاه های کوچک و متوسط در ادبیات مشخص شد. پس از آن، یک مطالعه کمی انجام شد که به تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تکنیک های تجزیه و تحلیل داده های چند متغیره، به ویژه تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تحلیل همبستگی کانونی و رگرسیون می پرداخت. نتایج تجزیه و تحلیل مورد بحث قرار گرفته و این مقاله با نتیجه گیری، نکاتی برای متخصصان و سیاست گذاران، محدودیت های تحقیق و رهنمودهایی برای تحقیقات آینده به پایان می رسد. یافته ها - نتایج این مطالعه نشان دهنده اهمیت ارتباط بین ویژگی های شرکت و استفاده از اطلاعات در میان بنگاه های کوچک و بزرگ (SME) است و آشکار می سازد که رویکرد راهبردی، اندازه شرکت و تخصیص منابع، کاتالیزورهای استفاده از اطلاعات هستند. اصالت / ارزش - ویژگی های مختلف شرکت بر استفاده از اطلاعات موثر است. شناخت بهتر این که کدام ویژگی های شرکت، کاتالیزورهای بالقوه استفاده از اطلاعات هستند، ممکن است متخصصان را با هوش بازاریابی بهتر و سیاستگذاران با معیاری جهت ارزیابی ریسک بالقوه در هنگام تامین مالی کسب و کار های کوچک، توانمند سازد.

چکیده لاتین

Purpose – The aim of this paper is to demonstrate empirically the relationship between firm characteristics and information use within a small and medium sized enterprises (SME) context, proposing that firm characteristics are a catalyst of information use. With marketing information it is intended all data usable within for a marketing purpose. Design/methodology/approach – First, firm characteristics and their impact on information use amongst SMEs were identified in the literature. After that, a quantitative study was performed analysing the data through multivariate data analysis techniques, specifically principal component analysis (PCA), canonical correlation analysis and regression. The results of the analysis are discussed and the paper ends with the conclusions, implications for practitioners and policy makers, limitations of the study and indications for future research. Findings – The results of this study show the importance of the association between firm characteristics and information use amongst SMEs, demonstrating that strategic approach, firm size and resources allocation are catalysts of information use. Originality/value – Different firm characteristics have an impact on information use. Understanding better what firm characteristics are potential catalysts of information use may empower practitioners’ with better marketing intelligence and policy makers with a measure to assess potential risk when subsidising small businesses.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI