مقالات ترجمه شده

تسهیل توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی برای شرکتهای داخلی و خارجی در اقتصاد نوظهور

عنوان فارسی

تسهیل توسعه قابلیتهای پویای بازاریابی برای شرکتهای داخلی و خارجی در اقتصاد نوظهور


عنوان لاتین

Facilitating dynamic marketing capabilities development for domestic and foreign firms in an emerging economy

مشخصات کلی

سال انتشار 2018
کد مقاله 2230
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 33
نام مجله Journal of Business Research
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

درحالیکه مفهوم استراتژی از تاثیر قابلیتهای قوی پویای شرکت بر توسعه محصول جدید حمایت می کند، تحقیقات کمی بیان کردند که چگونه قابلیتهای پویای بازاریابی (DMCs)، مولفه کلیدی قابلیتهای پویا، به منظور بهبود عملکرد نوآوری ارائه می شوند. با تمرکز بر اقتصادهای درحال ظهور، این مطالعه به توسعه چارچوبی برای کشف مکانیسکهای ایجاد DMC قوی از دیدگاه عوامل خارجی (روباط بین سازمانی ) و داخلی (گرایش به کارآفرینی) می پردازد. با استفاده از داده های نظرسنجی شرکتهای چین، مولفان درک کردند که ارتباط عمومی و افقی می تواند توسعه DMC را تسهیل دهد. بعلاوه، اثر ارتباط عمومی قویتر از روابط افقی برای شرکتهای داخلی اما برای شرکتهای خارجی ضعیفتر است، زیرا شرکتهای داخلی و خارجی دارای سطوح مختلفی از استقلال منابع در شرکای خود هستند. علوه براین، گرایش به کارآفرینی بر تمایل و توانایی شرکتها برای نفوذ بر منافع این روابط تاثیر گذاشته، از اینرو اثر روابط عمومی را تقویت و اثر روابط افقی را تضعیف می کند. این مطالعه، تحقیقات DMC در زمینه کسب و کار بین المللی شده را با ارائه روشهای مختلفی برای شرکتها بسط داده که DMG را در بازارهای داخلی در مقابل بازارهای خارجی توسعه می دهد.

چکیده لاتین

While the strategy literature has long advocated the impact of strong firm dynamic capabilities on new product development, scant research has discussed how to build dynamic marketing capabilities (DMCs), a key component of dynamic capabilities, to improve innovation performance. Focusing on emerging economies, this study develops a framework for exploring the mechanisms of building strong DMCs from the perspective of both external (inter-organizational relationships) and internal (entrepreneurial orientation) factors. Using survey data from firms in China, the authors find that both vertical and horizontal relationship can facilitate the development of DMCs. Moreover, the impact of vertical relationship is stronger than that of horizontal relationships for domestic firms but weaker for foreign firms, because foreign and domestic firms have different levels of resource dependence on their partners. Furthermore, entrepreneurial orientation influences firms' willingness and ability to leverage the benefits from relationships, thus strengthening the impact of vertical relationships but weakening that of horizontal relationships. The study extends DMCs research into the area of international business by suggesting different approaches for firms to develop DMCs in domestic versus overseas markets.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI