مقالات ترجمه شده

رویکرد نوآوری و طراحی مدل کسب کار برای توسعه پایدار استراتژیک

عنوان فارسی

رویکرد نوآوری و طراحی مدل کسب کار برای توسعه پایدار استراتژیک


عنوان لاتین

An Approach to Business Model Innovation and Design for Strategic Sustainable Development

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2192
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 44
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کسب و کار موفق به طور فزاینده ای در مورد درک چالش ها و فرصت های مرتبط با تغییر (انتقال) جامعه به سمت پایداری و به عنوان مثال، توانا بودن (فعال بودن ) در نوآوری، طراحی و ساخت مدل های کسب و کار می باشد که در این زمینه کاربردی هستند. با این حال، به طور کلی نوآوری و طراحی مدل کسب و کار جاری (فعلی، متداول، رایج) به اندازه کافی قادر به پذیرش ابعاد پایداری نیست. به طور معمول، کسب و کار موردی از پایداری به اندازه کافی عمیقاً درک نمی شود؛ افق برنامه ریزی و هدف (قلمرو، دامنه) سیستم ناکافی است؛ شایستگی برای جمع آوری افراد با یکدیگر در فعالیتهای سیستماتیک به سمت کسب و کار پایدار بسیار کم است. یک چارچوب متحد برای تجزیه و تحلیل پایداری، برنامه ریزی، همکاری متقابل و همکاری متقابل بین بخش های مختلف و استفاده منسجم از ابزارها، روش ها و مفاهیم بی شمار پایداری، چارچوبی برای توسعه پایدار استراتژیک (FSSD) را توسعه داده است. به طور مشابه، رویکرد کلی برای طراحی مدل کسب و کار مطرح شده است: ترسیم مدل کسب و کار (BMC). در این مقاله، ما بررسی می کنیم که چگونه FSSD می تواند نوآوری و طراحی مدل کسب و کار را با ترکیب آن با BMC و ابزارها، روش ها و مفاهیم متداول مانند تکنیک های خلاقیت، نقشه برداری شبکه ارزش، ارزیابی چرخه حیات و سیستم های خدمات-محصول را معرفی کند (آگاه کند، مطلع کند). نتایج نشان می دهد که ترکیب FSSD-BMC می تواند نوآوری و طراحی مدل کسب و کار برای توسعه پایدار استراتژیک، و همچنین تقویت هر یک از ابزار، روش و مفهوم تکمیلی را در هدف اولیه خود پشتیبانی کند. ما روش ترکیبی، برای هدف آزمایش اولیه و ارائه، در یک مورد واقعی از تکامل مدل کسب و کار بکار می بریم. بر اساس یافته های ما، رویکرد جدیدی به نوآوری و طراحی مدل کسب و کار برای توسعه پایدار استراتژیک پیشنهاد می کنیم. رویکرد جدید تسهیل می کند، (مانند مقیاس پذیری کسب و کار و اجتناب از ریسک،) و تعامل بین مدل توسعه کسب و کار کلاسیک و تفکر پایداری استراتژیک را روشن می کند (توضیح میدهد). رویکرد جدید، فرصتی برای طراحی مدل جدید کسب و کار جدید برای موفقیت های پایدار آینده را نشان می دهد.

چکیده لاتین

Successful business is increasingly about understanding the challenges and opportunities linked to society’s transition towards sustainability and, e.g., being able to innovate, design and build business models that are functional in this context. However, current business model innovation and design generally fails to sufficiently embrace the sustainability dimension. Typically, the business case of sustainability is not understood profoundly enough; the planning horizon and system scope are insufficient; the competence to bring together people into systematic ventures towards sustainable business is too low. A unifying framework for sustainability analyses, planning, cross-disciplinary and cross-sector cooperation, and cohesive use of the myriad sustainability tools, methods and concepts has been developed: the Framework for Strategic Sustainable Development (FSSD). Similarly, a generic approach to business model design has been put forward: the Business Model Canvas (BMC). In this paper we explore how the FSSD could inform business model innovation and design by combining it with the BMC and supplementary tools, methods and concepts such as creativity techniques, value network mapping, life-cycle assessment, and product-service systems. The results show that the FSSDBMC combination can support business model innovation and design for strategic sustainable development, as well as strengthen each supplementary tool, method and concept in its own primary purpose. We apply the combined approach, for the purpose of initial testing and presentation, to a real case of business model evolution. Based on our findings we propose a new approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. The new approach facilitates, e.g., business scalability and risk avoidance and clarifies the interplay between classical business model development and strategic sustainability thinking. The new approach highlights the opportunity for novel business model design for future sustainable success

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI