مقالات ترجمه شده

اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسب و کار: درخواست استان کتهیا

عنوان فارسی

اثرات مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کسب و کار: درخواست استان کتهیا


عنوان لاتین

The effects of total quality management on the business performance: An application in the province of Kütahya

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2243
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia Economics and Finance
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

کیفیت و رضایت کارمندان برای افزایش بهره وری، انگیزه و پاداش آنها، استفاده از ارزیابی عملکرد و تکنیکهای اندازه گیری عملکرد، حذف خطاها و اشتباهات در سازمان، تمرکز بر کار تیمی، بهره مندی از تجربه سازمانهای موفقی، برنامه ریزی استراتژیک و چنین اهدافی، معنای مدیریت کیفیت جامع (TQM) را برجسته می کند. با این مطالعه، همبستگی مولفه های TQM با عملکرد سازمان از لحاظ فردی بررسی شده است تا اثرات مدیران، کارمند، مشتریان و فرایندها بر عملکرد کسب و کار در TQM درک شود. همبستگی TQM با عملکرد کسب و کار براساس انجام پرسشنامه به وسیله داده ها تجزیه و تحلیل می شود. طبق نتایج تحلیل رگرسیون که برای ارائه ویژگیهای عملکرد سازمانها در خصوص معیارهای TQM (آموزش، رهبری، پیشرفت مستمر، مشتری داخلی و مشتری خارجی) انجام شده است، مشاهده شد که معیارهای مرتبط با رهبری و آموزش ارتباط قویتری با عملکرد دارند. بدین ترتیب، سازمانها باید آموزش ضروری و آموزش در مورد کیفیت را به کارمندان خود داده و از پیشرفت تحت رهبری مدیریت ارشد حمایت نمایند.

چکیده لاتین

The quality and the satisfaction of the employees for increasing productivity, their motivation and rewarding, the use of performance evaluation and performance measurement techniques, elimination of errors and mistakes in the organization, concentrating on team work, benefitting from the experience of successful organizations, making the strategic planning and such like targets underline at the sense of Total Quality Management (TQM). With this study, the correlation of TQM components with the organization performance have been examined individually in order to understand the effects of the executives, employee, customers and processes on the business performance at the TQM. The correlation of TQM with the business performance was analysed by means of data based on conducting a questionnaire. According to regression analysis results which was carried out to present the performance features of organizations concerning TQM criteria (education, leadership, continuous improvement, internal customer and external customer), it was observed that the criteria related with leadership and education have a stronger correlation with the performance. Accordingly organizations should give the necessary education and training about the quality to their employees and support the improvement under the leadership of the top management.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI