مقالات ترجمه شده

مقاله صنایع با ترجمه

دانلود مقاله صنایع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صنایع با ترجمه ، مقالات صنایع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صنایع ، دانلود ترجمه مقالات صنایع ، دانلود مقاله ISI صنایع ، ترجمه مقاله صنایع ، مقالات isi صنایع با ترجمه و گرایش های رشته صنایع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An efficient hybrid genetic algorithm for scheduling projects with resource constraints and multiple execution modes

2009
1055
word
38
رایگان

عنوان لاتین

A novel hybrid meta-heuristic algorithm for a no-wait flexible flow shop scheduling problem with sequence dependent setup times

2012
1056
word
19
رایگان

عنوان لاتین

The role of forecasting on bullwhip effect for E-SCM applications

2008
1246
word
13
رایگان

عنوان لاتین

A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan

2008
1316
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Development of a novel multiple-attribute decision making model via fuzzy cognitive maps and hierarchical fuzzy TOPSIS

2015
1322
word
41
رایگان

عنوان لاتین

Visualization software for CT: fan/cone beam and metrology applications

2013
1486
word
8
رایگان

عنوان لاتین

A Conceptual Framework for Green Supply Chain Design

2012
1587
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences

2013
1588
word
40
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI