مقالات ترجمه شده

چهارچوب ادراکی برای طراحی زنجیره ی عرضه ی سبز

عنوان فارسی

چهارچوب ادراکی برای طراحی زنجیره ی عرضه ی سبز


عنوان لاتین

A Conceptual Framework for Green Supply Chain Design

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1587
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله A Conceptual Framework for Green Supply Chain Design
نشریه ICIEOM
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهمیت فزاینده ی قابلیت تداوم پذیری نیاز به تلاش هایی در هر زمینه ی پژوهشی و کاربردی دارد. طراحی زنجیره ی عرضه (SCD) به عنوان تراز ارشد طرح زنجیره ی عرضه احتمالات زیادی را برای توسعه ی عملکرد اقدامات اکولوژیکی ارائه می دهد.تصمیمات استراتژیک مربوطه شامل طرح ساختاری و مفهومی شبکه ی زنجیره ی عرضه از جمله فرآیندهای جریان اطلاعات و موضوعات مربوطه می باشد.روش های کلاسیک هزینه ها و عملکردهای عملیاتی را به عنوان اهداف اولیه بررسی نموده از آنجایی که روش های مدرن اهداف اکولوژیکی را در هم ادغام می نماید و از اینرو به عنوان روش های طراحی زنجیره ی عرضه سبز (GSCD) مورد بررسی قرار می گیرند.هدف از این مقاله شناسایی همکاری های علمی اخیر در GSCD ، بحث در مورد کاربرد آنها و شناسایی چهارچوب مطلوب GSCD می باشد.از اینرو تحقیقات آکادمیک بسیار گسترده ای شامل محرکان ، اهداف و سیستم های محاسباتی و هم چنین مدل های مربوط ، چهارچوب ها و ابزارها، انجام شده است.بر این اساس مولفه های مربوط به GSCD در چهار چوب ادراکی GSCD مفهوم سازی می گردند.در نتیجه این مقاله نه تنها بازنگری سیستماتیکی را بر مولفه های GSCD فراهم نموده بلکه نیازهای بیشتر پژوهشی را طراحی می نماید.در نهایت هر زمینه از GSCD روش های مجزای ارزشمندی را حفظ می نماید.اگرچه همبستگی مناسب این مولفه ها در یک متدولوژی کافی نمی باشد.

چکیده لاتین

The increasing importance of sustainability requires efforts in every field of research and application. Supply Chain Design (SCD) as the top level of supply chain planning offers great potentials for the improvement of ecological logistics performance. The respective strategic decisions comprise the structural and conceptual design of a supply chain network including its material and information flow processes. Classic approaches consider logistics costs and performance as primary objectives, whereas modern approaches integrate ecological objectives and, thus, are considered as Green Supply Chain Design (GSCD) approaches. The goal of this paper is to identify current scientific contributions to GSCD, discuss their applicability and to identify an outline of an ideal GSCD framework. Hence an extensive academic literature research has been conducted comprising drivers, objectives and measurement systems as well as the respective models, frameworks and instruments. On this basis, relevant GSCD elements have been derived and systematised in a conceptual GSCD framework. As a result, this paper does not only provide a systematic overview of GSCD elements, but also allows outlining further research requirements. Evidently, each field of GSCD already holds valuable individual approaches. However, the appropriate interrelation of these elements into one methodology is still lacking

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI