مقالات ترجمه شده

بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی

عنوان فارسی

بررسی مدیریت زنجیره ی عرضه سبز شرکت در اولویت های زبان شناسی


عنوان لاتین

Evaluating firm’s green supply chain management in linguistic preferences

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1588
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 40
نام مجله Journal of Cleaner Production
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تمایل فزاینده ای به فعالیت های تداوم پذیر محیطی شرکت وجود دارد تا روش عمل در زنجیره ی عرضه شرکت توسعه یابد. مقررات شدید محیطی در اروپا و آمریکا برای تبعیت تولیدکنندگان از آنها بدون از دست رفتن رقابت شان چالش هایی را ایجاد نموده است. این پژوهش موردی از تولید کننده ی تخته مدار چاپی در تایوان را شرح داده که در پی اجرای مدیریت زنجیره ی عرضه سبز (GSCM) و انتخاب عرضه کننده ی سبز برای برآورد و تامین نیازها است. انتخاب عرضه کننده ی مناسب مسیر مهم استراتژیک در راستای حذف محیطی در مدیریت زنجیره ی عرضه برای شرکت های تولیدی محسوب می گردد.معیار شرکت و انتخاب عرضه کننده نیاز به اتحاد به عنوان یک سیستم دارد تا عملکرد شرکت را افزایش دهد.این پژوهش به شناسایی معیارهای محیطی و غیر محیطی GSCM برای شرکت مربوط پرداخته و این روش انتخابی را توسعه می بخشد:(i) ارزیابی اعتبارات معیار و جایگزین های شرح داده شده با اطلاعات کمی و کیفی؛(ii) رتبه بندی عرضه کنندگان جایگزین با استفاده از آنالیز یکنواخت ارتباطی.نتایج نشان داده که رتبه های 3 جایگزین میان 4 عرضه کننده ی بررسی شده اول بوده و عملکرد زیادی را در سه معیار مهم ،سیستم های مدیریت محیطی، سود دهی عرضه کننده و ارتباط نزدیک عرضه کننده ،آشکار می سازد.مضاعفا، درک ارزش گذاری معیارها خود مشابه با پنج مورد از مهم ترین جایگزین های ارزیابی شده می باشد.

چکیده لاتین

There has been an increasing interest towards firms’ environmental sustainability activities to improve practices in their supply chain. Stringent environmental regulations in Europe and US challenge manufacturers to comply with these without losing their competitiveness. This study illustrates the case of a printed circuit board manufacturer in Taiwan that seeks to implement green supply chain management (GSCM) and selects a green supplier to meet its requirements. Choosing the suitable supplier is a key strategic direction in eliminating environmental impact on supply chain management for manufacturing firms. The firm’s criteria and supplier selection need to be unified as a system to improve the firm’s performance. This study identified the appropriate environmental and non-environmental GSCM criteria for the case firm and developed the following selection method: (i) evaluate the weights of criteria and alternatives as described both by qualitative and quantitative information; and (ii) rank alternative suppliers using a grey relational analysis. The result shows Alternative 3 ranks first among the four evaluated suppliers and demonstrated strong performance in the top three important criteria, namely, environmental management systems, profitability of supplier and relationship supplier closeness. Additionally, the perception weights on criteria itself are same as the most top five in weighted alternative

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI