مقالات ترجمه شده

مقاله ترمودینامیک با ترجمه

دانلود مقاله ترمودینامیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ترمودینامیک با ترجمه ، مقالات ترمودینامیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ترمودینامیک ، دانلود ترجمه مقالات ترمودینامیک ، دانلود مقاله ISI ترمودینامیک ، ترجمه مقاله ترمودینامیک ، مقالات isi ترمودینامیک با ترجمه و گرایش های رشته ترمودینامیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Biosorption of heavy metals from aqueous solutions by chemically modified orange peel

2011
1504
word
11
رایگان

عنوان لاتین

The dynamic response of fluid-saturated porous materials with application to seismically induced soil liquefaction

2014
1605
word
47
رایگان

عنوان لاتین

The effect of tris (2-carboxyethyl) phosphine on the dyeing of wool fabrics with natural dyes

2014
1698
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Kinetics and Thermodynamic Studies of Disperse Dyes Derived from 4-Amino-3- Nitrobenzaldehyde on Polyester fabrics

2016
3337
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The time differential three-phase-lag heat conduction model: Thermodynamic compatibility and continuous dependence

2016
3460
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Thermodynamic analysis of the absorption refrigeration system with geothermal energy: an experimental study

2000
3888
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Dimethyl ether production from CO2 rich feedstocks in a one-step process: Thermodynamic evaluation and reactor simulation

2016
3951
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Adsorption thermodynamics, kinetics and isosteric heat of adsorption of malachite green onto chemically modified rice husk

2011
4258
word
27
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI