مقالات ترجمه شده

اثر تریس 2 carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی

عنوان فارسی

اثر تریس 2 carboxyethyl فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی


عنوان لاتین

The effect of tris (2-carboxyethyl) phosphine on the dyeing of wool fabrics with natural dyes

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1698
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Dyes and Pigments
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تاثیر معرفی تریس (کربوکسیدیل 2) فسفین در رنگرزی پشم با رنگ طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت و سینتیک و ترمودینامیک فرایند رنگرزی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. هیچ کدام از روش های قبلی امکان بازنگری تغییر و تبدلیل از الیاف پشم با تریس (کربوکسیدیل 2) فسفین برای رنگرزی را بکار نبرده اند. پارچه های پشمی تغییریافته پیشرفت های مهمی را در جذب رنگ و کاهش دفع رنگ در دمای پایین رنگرزی (80 _C) که در دسترس هستند را در سیستم های دیگر، بدون روغن جلاء فلزی نشان می دهد. نتایج نشان بدست آمده نشان می دهد که جذب رنگهای طبیعی در پارچه های پشمی تا حد زیادی از طریق کاهش میزان انتخابی از دی سولفید با تریس (2 کربوکسیدیل) فسفین بهبود یافته است. علاوه بر این، با استفاده از داده های تجزیه شده استفاده از سینتیک درجه دوم سفارش و نوع ایزوترم لانگمیر استفاده شد. نتایج نشان داد در حالی که آنتروپی آنتالپی رنگرزی با تشکیل تریس (2 carboxyethyl) فسفین کاهش یافت و ضریب نفوذ رنگ افزایش یافته بود.

چکیده لاتین

The influence of the introduction of tris(2-carboxyethyl)phosphine on the dyeing of wool with natural dyes was studied and the kinetics and thermodynamics of the dyeing process were also investigated. None of the previous techniques employed report the possibility of modification of wool fibers with tris(2-carboxyethyl)phosphine for dyeing. The modified wool fabrics represented important advances in dye adsorption and decrease in dye desorption at a low dyeing temperature (80 C) that are not available in the other systems without metallic mordants. Our results demonstrated that the adsorption of natural dyes on wool fabrics was greatly improved through the selective reduction of disulphide bonds with tris(2-carboxyethyl)phosphine. In addition, experiment data was analyzed using pseudo-second order kinetics and Langmuir type isotherms. The results indicated that the diffusion coefficient of dyes was increased while the dyeing entropy and enthalpy were decreased with the introduction of tris (2- carboxyethyl) phosphine

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI