مقالات ترجمه شده

تولید دی متیل اتر از مواد اولیه غنی از CO2 در یک فرآیند یک مرحله ای: ارزیابی ترمودینامیکی و شبیه سازی رآکتور

عنوان فارسی

تولید دی متیل اتر از مواد اولیه غنی از CO2 در یک فرآیند یک مرحله ای: ارزیابی ترمودینامیکی و شبیه سازی رآکتور


عنوان لاتین

Dimethyl ether production from CO2 rich feedstocks in a one-step process: Thermodynamic evaluation and reactor simulation

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 3951
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 25
نام مجله Chemical Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

به منظور ارزیابی پتانسیل های استفاده از CO2 به عنوان واکنشگر در سنتز تک مرحله ای DME، تولید مستقیم دی متیل اتر ( DME) از مواد اولیه غنی از CO2 از دیدگاه شبیه سازی رآکتور بستر ثابت و ترمودینامیکی ارزیابی شده است. مدل ترمودینامیکی برای انجام آنالیز حساس دقیق از فرآیند سنتز DME در دمای در محدوده C° 275-200، فشار 70-20 بار و ترکیب ورودی 3-1H2 / CO = و 5/2-0CO2 / CO = اعمال شده است. نتایج یک آستانه ترمودینامیک قوی را در بازده DME (بازده DME <30٪) نشان می دهند، هنگامی که نسبت CO2 / CO بیش از 2 در تغذیه به رآکتور سنتز است. نتایج توسط مدل ریاضی جنبشی و شبیه سازی رآکتور تایید شده است، که شامل واکنش های شیمیایی، انتقال حرارت و افت فشار در امتداد رآکتور بستر ثابت می باشد. شبیه سازی های انجام شده نشان دهنده ی نقش دمای سیال خنک کننده و فشار رآکتور است. علاوه بر این، مدل سازی جنبشی، در توافق با روش ترمودینامیکی، اثرات منفی آب تشکیل شده در هنگام تبدیل CO2 و مراحل بعدی را نشان می دهد. دیدگاه ترمودینامیکی و جنبشی پیشنهادی بیان می کند که حذف آب در طی تبدیل CO2، به عنوان مثال از طریق غشای آبدوست، یک عنصر الزامی برای فعال کردن تولید صنعتی DME در چارچوب ارزش-گذاری CO2 است.

چکیده لاتین

The dimethyl ether (DME) direct production from CO2-rich feedstock has been evaluated from thermodynamic and fixed bed reactor simulation perspectives, in order to evaluate the potentialities of using CO2 as reagent in one-step DME synthesis. The thermodynamic model has been applied to perform a detailed sensitive analysis of DME synthesis process at temperature within the range 200–275 C, pressures of 20– 70 bar and inlet composition of H2/CO = 1–3 and CO2/CO = 0–2.5. The results show a stringent thermodynamics threshold in DME yield (DME yield < 30%), when the CO2/CO ratio is greater than 2 in the fed to the synthesis reactor. The results have been confirmed by the kinetic mathematical model and reactor simulation, which includes chemical reactions, heat transfer and pressure drop along the fixed bed reactor. The performed simulations point out the role of cooling fluid temperature and reactor pressure. Furthermore, the kinetic modeling, in agreement with the thermodynamic approach, evidences the negative effect of water formed during CO2 conversion and further steps. The proposed thermodynamic and kinetic insight states that water removal during CO2 conversion, for example by hydrophilic membrane, is a mandatory element to enable industrial production of DME in the framework of CO2 valorization.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI