مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2013 با ترجمه

دانلود مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2013 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود مقالات 2013 با ترجمه ، مقاله 2013 با ترجمه ، مقالات 2013 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2013 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Rutting in Flexible Pavement: An approach of evaluation with Accelerated Pavement Testing Facility

2013
1387
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Uplift capacity of single piles and pile groups embedded in cohesionless soil

2013
1386
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Photostability of low cost dye-sensitized solar cells based on natural and synthetic dyes

2013
1382
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Dye-sensitized solar cells with natural dyes extracted from rose petals

2013
1375
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Investigating of personality characteristics (extroversionintroversion) and Early Maladaptive Schemas (EMS) in males and females with Gender Identity Disorder (GID)

2013
1369
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Optimal Design of GFRP-Plywood Variable Stiffness Plate

2013
1362
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities

2013
1357
word
25
رایگان

عنوان لاتین

The effect of resistance training on thyroid hormones

2013
1349
word
9
رایگان

عنوان لاتین

The Association of Distributive and Procedural Justice With Organizational Citizenship Behavior

2013
1327
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Mediator analysis in the management of innovation in Indian knowledge workers: the role of perceived supervisor support, psychological contract, reward and recognition and turnover intention

2013
1325
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI