مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2013 با ترجمه

دانلود مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2013 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود مقالات 2013 با ترجمه ، مقاله 2013 با ترجمه ، مقالات 2013 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2013 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment

2013
5081
word
28
رایگان

عنوان لاتین

A FRAMEWORK FOR INTEGRATED RISK MANAGEMENT IN INTERNATIONAL BUSINESS

2013
5078
word
19
رایگان

عنوان لاتین

THE IMPACT OF EMPLOYER BRANDING ON EMPLOYEES: THE ROLE OF EMPLOYMENT OFFERING IN THE PREDICTION OF THEIR AFFECTIVE COMMITMENT

2013
5076
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Role of gender on acceptance of mobile payment

2013
5064
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Rapid Molecular Diagnosis of Genetic Diseases by High Resolution Melting Analysis: Fabry and Glycogen Storage 1A Diseases

2013
5038
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Molecular Epidemiology and Multidrug Resistance Mechanisms of Pseudomonas aeruginosa Isolates from Bulgarian Hospitals

2013
5036
word
7
رایگان

عنوان لاتین

MicroRNAs as Biomarkers in Solid Organ Transplantation

2013
5035
word
20
رایگان

عنوان لاتین

High Resolution Melt Curve Analysis- An Innovative Approach for Molecular Diagnosis

2013
5030
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A data mining model to identify inefficient maintenance activities

2013
5016
word
19
رایگان

عنوان لاتین

It measures like me: An IoTs algorithm in WSNs based on heuristics behavior and clustering methods

2013
5006
word
17
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI