مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2013 با ترجمه

دانلود مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2013 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود مقالات 2013 با ترجمه ، مقاله 2013 با ترجمه ، مقالات 2013 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2013 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Low-risk opportunity recognition from mature technologies for SMEs

2013
4399
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Closed-form aftershock reliability of damage-cumulating elastic-perfectly-plastic systems

2013
4294
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Application of Evaluation Lines in Project Planning and Control

2013
4289
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Seafood biopreservation by lactic acid bacteria e A review

2013
4283
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Sport Tourism: Physically-Disabled Sport Tourists’ Orientation

2013
4255
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Ethical sensitivity in obsessive-compulsive disorder and generalized anxiety disorder: The role of reversal learning

2013
4226
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Emotion dysregulation and sleep difficulties in generalized anxiety disorder

2013
4224
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Meter placement for low voltage system state estimation with distributed generation

2013
4182
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Impact of Audit Evidence on Auditor’S Report

2013
4181
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI