مقالات ترجمه شده

مقاله isi 2013 با ترجمه

دانلود مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات 2013 با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله 2013 با ترجمه ، دانلود مقالات 2013 با ترجمه ، مقاله 2013 با ترجمه ، مقالات 2013 با ترجمه ، ترجمه مقاله 2013 و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Design of practical broadband matching networks with commensurate transmission lines

2013
4690
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Does marketing research suffer from methods myopia?

2013
4682
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Pharmacy in Iraq: History, current status, and future directions

2013
4679
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Postharvest Treatments and Storage Conditions on Quality Parameters of Carrots

2013
4607
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Survey on security challenges in VANET

2013
4604
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Evolving artificial neural network and imperialist competitive algorithm for prediction oil flow rate of the reservoir

2013
4593
word
39
رایگان

عنوان لاتین

Enhancing data parallelism for Ant Colony Optimization on GPUs

2013
4592
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Prefabricated floor panels composed of fiber reinforced concrete and a steel substructure

2013
4579
word
28
رایگان

عنوان لاتین

A genetic algorithm for two-dimensional bin packing with due dates

2013
4554
word
29
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI