مقالات ترجمه شده

بررسی ویژگی های شخصیتی (درون گرایی برون گرایی) و طرحوارهای ناسازگار اولیه (EMS) در زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی (GID)

عنوان فارسی

بررسی ویژگی های شخصیتی (درون گرایی برون گرایی) و طرحوارهای ناسازگار اولیه (EMS) در زنان و مردان مبتلا به اختلال هویت جنسی (GID)


عنوان لاتین

Investigating of personality characteristics (extroversionintroversion) and Early Maladaptive Schemas (EMS) in males and females with Gender Identity Disorder (GID)

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1369
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 8
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

پژوهش در مورد مقایسه آشفتگی های روانشناختی و نیز ویژگی های شخصیتی در اختلال هویت جنسی نتایج متنقاضی را با الگوهای متفاوتی در آزمودنی های ترانس سکشوال MF و FM ، نشان می دهد. ما ویژگی های شخصیتی وتفاوت های طرحواره های ناسازگار اولیه را در ترانس سکشوال های MF و FMبررسی کردیم. طرح واره های ناسازگار اولیه و صفات شخصیتی توسط پرسشنامه طرحواره یانگ که شامل 16 طرحواره ناسازگار اولیه است و پرسشنامه شخصیت آیزنک در 17 آزمودنی ترانس سکشوال MF و 17 آزمودنی ترانس سکشوال FM (34 آزمودنی) مورد سنجش قرار گرفتند. گروه های MF و FM تفاوت معناداری در طرحواره های ناسازگار اولیه چندگانه داشتند. MF بیشتر احساس رها شدگی، تنهایی، شرم و انزوای اجتماعی می کردند و محرومیت هیجانی و بازداری شدیدتری را نیز تجربه می کردند. در ضمن، آنها خودشان را آسیب پذیر در برابر آسیب یا بیماری توصیف می کردند. با این حال، ترانس سکشوال های MF و FMتفاوت معناداری در صفات برون گرایی و درون گرایی نشان ندادند. بر اساس این یافته ها، جنسیت نقش مهمی در رشد طرحواره های ناسازگار اولیه خاص در افراد مبتلا به GID ، به خصوص در مردها دارد. همچنین MF ها در مقایسه با FMها آسیب پذیرتر هستند و سازگاری کمتری دارند.

چکیده لاتین

Research into the comparison of psychological disturbances and as well as on personality Characteristics in Gender identity disorder yielded mixed results , with different patterns for MF and FM transsexual subjects. We investigated personality characteristics and Early Maladaptive Schemas differences in MF and FM transsexuals. Early Maladaptive Schemas (EMS) and personality characteristics were assessed by the Young Schema Questionnaire indexing 16 Early Maladaptive Schemas (EMS) and Eysenck personality Questionnaire, respectively; in 17 MF and 17 FM transsexual subjects (34 subjects). FM and MF groups demonstrated significant difference in multiple EMSs. MFs indicated more feeling of abandonment, aloneness, shame and social isolation in comparison with FM transsexuals, and experienced more intensive emotional deprivation and inhibition too. In addition, they identified themselves vulnerable to harm or illness. However, MF and FM transsexuals didn`t show significant difference in extroversion-introversion trait. according to these findings , gender plays an important role in development of special EMSs in people with GID, specially in men, and MFs are more vulnerable and less adjustable in comparison with FMs.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI