مقالات ترجمه شده

پیوند عدالت توزیعی و آیین نامه ای با رفتار سازمانی به عنوان یک شهروند

عنوان فارسی

پیوند عدالت توزیعی و آیین نامه ای با رفتار سازمانی به عنوان یک شهروند


عنوان لاتین

The Association of Distributive and Procedural Justice With Organizational Citizenship Behavior

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1327
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله The Prison Journal
نشریه SAGE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هسته هر سازمان تادیبی کارکنان تادیبی آن است. نقش رفتارها و وظایف کارکنان انتظار می رود وجود داشته باشد، اما فوق العاده رفتارهای وظیفه ای به عنوان رفتار شهروندی سازمانی نامیده می شود که برای سازمان های تادیبی مهم است. با این حال، پژوهش در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تادیبی به ندرت وجود دارد. بر اساس نظریه مبادله اجتماعی، عدالت سازمانی باید در شکل دادن به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان تادیبی مهم شود. عدالت توزیعی و آیین نامه ای دو بعد برجسته عدالت سازمانی هستند. داده های نظر سنجی از کارکنان در زندان خصوصی نشان داد که عدالت آیین نامه ای تا به حال یک رابطه مثبت معنی دار با رفتار شهروندی سازمانی داشته، اما ارتباط عدالت توزیعی نامعلوم است.

چکیده لاتین

The nucleus of any correctional organization is its correctional staff. There are expected in-role behaviors and duties of the staff, but extra-role behaviors (referred to as organizational citizenship behavior) also are important for correctional organizations. However, there has been little research on correctional staff organizational citizenship behavior. Based on social exchange theory, organizational justice should be important in shaping the organizational citizenship behavior of correctional staff. Distributive and procedural justice are two salient dimensions of organizational justice. Survey data from staff at a private prison indicated that procedural justice had a significant positive relationship with organizational citizenship behavior, but distributive justice had a nonsignificant association

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI