مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports

2007
1194
word
32
رایگان

عنوان لاتین

A Review and Classification of Recommender Systems Research

2011
1193
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Lean Manufacturing Case Study with Kanban System Implementation

2013
1191
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Exchange risk and universal returns: A test of international arbitrage pricing theory

2012
1189
word
3
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the impact of using the Internet for competitive intelligence

2001
1187
word
16
رایگان

عنوان لاتین

The effects of cultural factors on innovation in a Thai SME

2011
1167
word
6
رایگان

عنوان لاتین

APPROXIMATION ALGORITHMS FOR THE DISCRETE TIME-COST TRADEOFF PROBLEM

1998
1163
word
31
رایگان

عنوان لاتین

COMMONALITIES AND CONTRASTS: AN INVESTIGATION OF ERP USABILITY IN A COMPARATIVE USER STUDY

2014
1162
word
22
رایگان

عنوان لاتین

The capital budgeting evaluation practices (2004) of building contractors in Hong Kong

2007
1158
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI