مقالات ترجمه شده

روش های ارزیابی بودجه بندی سرمایه (2004) پیمانکاران ساختمانی در هنگ کنگ

عنوان فارسی

روش های ارزیابی بودجه بندی سرمایه (2004) پیمانکاران ساختمانی در هنگ کنگ


عنوان لاتین

The capital budgeting evaluation practices (2004) of building contractors in Hong Kong

مشخصات کلی

سال انتشار 2007
کد مقاله 1158
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 16
نام مجله International Journal of Project Management
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

این مقاله نتایج بررسی شیوه های ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای پیمانکاران ساختمان هنگ کنگ است. نظر سنجی با هدف شناسایی محبوبیت از تکنیک های مختلف برای ارزیابی بودجه بندی سرمایه ای انجام گرفت و جهت اندازه گیری تغییرات شیوه های طولی از مقایسه نتایج حاصل از مطالعه حاضر (2004) با شیوه های موجود درتحقیقات مشابه انجام شده در سال های 1994 و 1999 استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که '' ارزیابی رسمی مالی '' محبوب ترین روش برای ارزیابی بودجه بندی سرمایه بود. '' بازپرداخت فعلی'' اکثرا روش ارزیابی سرمایه گذاری مورد استفاده بود. برای تکنیک های ارزیابی ریسک، '' کوتاه شدن دوره بازپرداخت '' مقام اول را اشغال می کند . برنامه ریزی برنامه نویسی به عنوان محبوب ترین روش علم مدیریت باقی مانده است. علاوه بر این، یک مقایسه بین شیوه های شرکت های بزرگ پیمانکاری که به تغییرات در طول 10 سال گذشته انجام شده است پرداختیم. نتایج نشان داد که عمل ارزیابی بودجه بندی سرمایه تاکید شد. محبوبیت به کارگیری تکنیک های ارزیابی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل خطر کاهش یافت. علاوه بر این، بررسی تکنیک های ارزیابی پروژه های سرمایه تجزیه و تحلیل در آنالیز تابع تشخیص ( DFA ) تطبیق داده شده است که شرکت های مجاز قراردادی را مطابق با ویژگی غالب آنان در روش هایی طبقه بندی کردند . نتیج طبقه بندی شده 89.1 ٪ از تمام موارد به درستی طبقه بندی شدند.

چکیده لاتین

This paper reports the investigation results of capital budgeting evaluation practices of Hong Kong building contractors. The survey aims to identify the popularity of various techniques for capital budgeting evaluation and to measure the changes of the practices longitudinally by comparing the results of the current study (2004) with those of the similar surveys conducted in 1994 and 1999. The current survey results revealed that the ‘‘formal financial evaluation’’ was the most popular technique for capital budget evaluation. The ‘‘payback period’’ was the mostly used investment appraisal technique. For risk appraisal techniques, ‘‘shortening payback period’’ occupied the first position. The ‘‘planning programming’’ remained as the most popular management science technique. Moreover, a comparison of the practices of large contracting firms was carried out to view the changes over the last 10 years. The results showed that the practice of capital budget evaluation was emphasized. The popularity of employing investment appraisal and risk analysis techniques was dropping. In addition, the capital budgeting evaluation techniques examined were fitted into a discriminant function analysis (DFA), which allowed contracting firms to be classified in accordance with their predominant characteristics in the practices. The classification result was 89.1% of all cases were correctly classified

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI