مقالات ترجمه شده

مقاله isi مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، دانلود مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، مقالات مدیریت، بازاریابی و اقتصاد با ترجمه ، ترجمه مقاله مدیریت، بازاریابی و اقتصاد و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Cost Efficiency, Scale Economies, and Technological Progress in Turkish Banking

2002
1233
word
14
رایگان

عنوان لاتین

FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

2010
1228
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Role of Service Innovation in Customer Satisfaction and Customer Loyalty: A Study on Organized Retail in India

2013
1225
word
18
رایگان

عنوان لاتین

High performance work systems: the sum really is greater than its parts

2006
1219
word
9
رایگان

عنوان لاتین

WOMEN AND THE LEADERSHIP PARADIGM: BRIDGING THE GENDER GAP

2010
1212
word
12
رایگان

عنوان لاتین

UNDERSTANDING THE ROLES OF IS/IT IN SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2012
1209
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Deepening the skills of staff in public administration

2013
1203
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Defining Quality Management in Auto Sector: A Six-Sigma Perception

2014
1202
word
11
رایگان

عنوان لاتین

THE EFFECT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF HIGH-PERFORMANCE HUMAN RESOURCE PRACTICES

2013
1198
word
33
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI