مقالات ترجمه شده

مقاله پژوهشی با ترجمه

دانلود مقاله پژوهشی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پژوهشی با ترجمه ، مقالات پژوهشی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پژوهشی ، دانلود ترجمه مقالات پژوهشی ، دانلود مقاله ISI پژوهشی ، ترجمه مقاله پژوهشی ، مقالات isi پژوهشی با ترجمه و گرایش های رشته پژوهشی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Review and Classification of Recommender Systems Research

2011
1193
word
13
رایگان

عنوان لاتین

The impact of work alienation on organizational citizenship behavior in the Canary Islands

2007
1777
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Marketing intelligence in SMEs: implications for the industry and policy makers

2013
2325
word
34
رایگان

عنوان لاتین

Production of recombinant proteins by yeast cells

2012
2597
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Determinants of ethical work behaviour of Malaysian public sector auditors

2018
2692
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Performance assessment of human resource by integration of HSE and ergonomics and EFQM management system

2017
3521
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Leadership styles used by senior medical leaders

2014
3674
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI