مقالات ترجمه شده

مقاله پزشکی با ترجمه

دانلود مقاله پزشکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پزشکی با ترجمه ، مقالات پزشکی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پزشکی ، دانلود ترجمه مقالات پزشکی ، دانلود مقاله ISI پزشکی ، ترجمه مقاله پزشکی ، مقالات isi پزشکی با ترجمه و گرایش های رشته پزشکی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Effect of a Pedagogy of Curriculum Infusion on Nursing Student Well-Being and Intent to Improve the Quality of Nursing Care

2012
1052
word
15
رایگان

عنوان لاتین

A study of factors affecting the human cone photoreceptor density measured by adaptive optics scanning laser ophthalmoscope

2013
1060
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Beta casein-micelle as a nano vehicle for solubility enhancement of curcumin; food industry application

2011
1099
word
18
رایگان

عنوان لاتین

A genetic model for gallbladder carcinogenesis and its dissemination

2014
1140
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Meta-analysis of incidence of early lung toxicity in 3-dimensional conformal irradiation of breast carcinomas

2013
1141
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Smoking and survival of colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis

2014
1142
word
13
رایگان

عنوان لاتین

A Fuzzy Expert System for Diabetes Decision Support Application

2014
1143
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Cytotoxic drugs for patients with breast cancer in the era of targeted treatment: back to the future?

2011
1144
word
13
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI