مقالات ترجمه شده

مقاله پزشکی با ترجمه

دانلود مقاله پزشکی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پزشکی با ترجمه ، مقالات پزشکی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پزشکی ، دانلود ترجمه مقالات پزشکی ، دانلود مقاله ISI پزشکی ، ترجمه مقاله پزشکی ، مقالات isi پزشکی با ترجمه و گرایش های رشته پزشکی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Molecular Epidemiology and Multidrug Resistance Mechanisms of Pseudomonas aeruginosa Isolates from Bulgarian Hospitals

2013
5036
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Probiotic prophylaxis to prevent ventilator associated pneumonia (VAP) in children on mechanical ventilation: an open-label randomized controlled trial

2015
5037
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Rapid Molecular Diagnosis of Genetic Diseases by High Resolution Melting Analysis: Fabry and Glycogen Storage 1A Diseases

2013
5038
word
7
رایگان

عنوان لاتین

A Structure-Based Classification of Class A -Lactamases, a Broadly Diverse Family of Enzymes

2016
5039
word
29
رایگان

عنوان لاتین

A Comparison of the Effect of Work Stress on Burnout and Quality of Life Between Female Nurses and Female Doctors

2011
5087
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI