مقالات ترجمه شده

مقاله منابع انسانی با ترجمه

دانلود مقاله منابع انسانی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات منابع انسانی با ترجمه ، مقالات منابع انسانی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس منابع انسانی ، دانلود ترجمه مقالات منابع انسانی ، دانلود مقاله ISI منابع انسانی ، ترجمه مقاله منابع انسانی ، مقالات isi منابع انسانی با ترجمه و گرایش های رشته منابع انسانی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Critical success factors for the sustainability of Kaizen event human resource outcomes: An empirical study

2011
1009
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis

2013
1029
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

2012
1031
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Human resource development, motivation and Islam

2012
1121
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility

2014
1124
word
12
رایگان

عنوان لاتین

THE EFFECT OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE: THE MEDIATING ROLE OF HIGH-PERFORMANCE HUMAN RESOURCE PRACTICES

2013
1198
word
33
رایگان

عنوان لاتین

Deepening the skills of staff in public administration

2013
1203
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Performance management and employee engagement

2011
1288
word
37
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI