مقالات ترجمه شده

گسترش منابع انسانی، انگیزه و اسلام

عنوان فارسی

گسترش منابع انسانی، انگیزه و اسلام


عنوان لاتین

Human resource development, motivation and Islam

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1121
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Journal of Management Development
نشریه Emerald
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف شمار بسیاری از نظریه پردازان و محققان در زمینه گسترش منابع انسانی (HRD) خواستار شناخت ساختار گسترده فلسفی HRD در تمرینات مدیریتی شدند. مفهوم مکان کاری خوب و معنوی با دریافت شرایط قابل توجه ارائه گردید. هدف از این مقاله، بحث در مورد دین اسلام و پرداختن به نیاز و ساختار معنوی و فلسفی است تا بتوان درس های مهمی از سنت اسلامی فرا گرفت. در نهایت، نویسندگان می توانند بعضی از تئوری های اصلی در زمینه HRD را خواستار شوند. طراحی / روش شناسی / رویکرد - پس از ارائه بحث در زمینه مرتبط با فلسفی و معنوی و منابع HRD، این مقاله اهداف اصلی در تئوری توضیحی و انگیزه را معرفی می کند. یافته ها - این مقاله بر زمینه های کل نگرانه و گسترش HRD تاکید دارد. این اهداف برای تقویت نقش مرتبط با اهداف و سازماندهی انگیزه است.این امر همچنین نشان دهنده سنت اسلامی و تمرینات و اصول مدرن HRD است. محدودیتها و مفاهیم تحقیقاتی - مفهوم و تئوری ها در طبیعت، با پیشنهاد نیاز به مدل انگیزه و آزمایش و با بررسی تجربی صورت می گیرد. مفهوم عملی-پیشنهادات موجود در این مقاله در جستجوی HRD و ترکیب با تحصیل و گسترش منابعی مانند یک هدایت گر نهایی عمل می کنند. بعلاوه، سازمان ها به تاکید بیشتر در زمینه اهداف اخلاقی نیاز دارند که دربردارنده تاخیر یا کاهش خشنودی است. مفاهیم اجتماعی – مفاهیم موجود برای ارائه و تاکید بیشتر مقادیر و اهداف اخلاقی، سازمان ها و منابع انسانی است که با مسئولیت بیشتر در زمینه های اجتماعی صورت می گیرد. ابتکار / ارزش – اهداف این مقاله در ابعاد جدید و در تئوری های توضیحی برای ایجاد انگیزه و توجیه نقش معنوی در ساختار فلسفی HRD است.

چکیده لاتین

Purpose – An increasing number of human resource development (HRD) theorists and researchers are calling for a broader philosophical framework for HRD within management practice. The concept of workplace spirituality has received significant attention in this context. The purpose of this paper is to discuss the role of religion of Islam in filling this need for a spiritual philosophical framework and to highlight the lessons that can be learned from Islamic traditions. Finally, the authors call for revisiting some of the major motivation theories of HRD. Design/methodology/approach – After discussing relevant philosophical, spiritual and HRD literature, this paper proposes modification in expectancy theory of motivation. Findings – This paper emphasizes holistic education and human development in HRD. It proposes an enhanced role for objectives’ valence and value in organizational motivation. It also shows how earlier Islamic traditions had already practised the modern HRD principles. Research limitations/implications – Being conceptual and theoretical in nature, the suggested motivation model needs rigor, further testing and empirical analysis. Practical implications – The paper suggests that HRD ought to incorporate holistic education and human development as its main drivers. Furthermore, organizations need to put more emphasis on the value of ethical and normative objectives that may involve delayed or reduced gratification. Social implications – The paper implies that by giving more emphasis to the value of ethical and moral goals, organizations and human resources would be more responsible to social responsibilities. Originality/value – The paper proposes a new dimension in the expectancy theory of motivation and also provides justification for the role of spirituality as a philosophical framework in HRD

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI