مقالات ترجمه شده

مدل های مدیریت منبع انسانی: جنبه های مدیریت دانش و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت

عنوان فارسی

مدل های مدیریت منبع انسانی: جنبه های مدیریت دانش و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت


عنوان لاتین

Human resource management models: aspects of knowledge management and corporate social responsibility

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1124
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

با گذشت زمان، تغییرات نه تنها نگرش نسبت به افراد شاغل در سازمان ها و دانش و سرمایه های فکری، بلکه ارزش های اجتماعی و مسئولیت پذیری را تحت تاثیر قرار داده است. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل و ارزیابی جنبه های مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی شرکت ها و توسعه آنها در مدل های مدیریت منابع انسانی (HRM) مختلف است. در حالی که موضوع HRM تاثیر روی عملکرد سازمانی را تحقیق می کند، نویسندگان چندین مدل مدیریت منابع انسانی که ارتباط بین شیوه های مدیریت منابع انسانی، عوامل موثر بر انتخاب آنها، و نتایج سازمانی را مورد بررسی قرار داده اند نشان می دهد. این مدل ها با رویکرد واحد، که معتقد است کارکنان و کارفرمایان همان منافع را به اشتراک می گذارند، و یا با رویکرد کثرت گرا، که اذعان می کند گروه های مختلف ممکن است منافع مختلف داشته باشند ، متفاوت است.

چکیده لاتین

Over time, changes have affected not only the attitude towards people employed in organizations and the knowledge and intellectual capital, but also social values and responsibility. The aim of the paper is to analyse and assess the aspects of knowledge management and corporate social responsibility and their development in different human resource management (HRM) models. While researching the issue of HRM impact on the organizational performance, the authors have analysed several HRM models that show the relationship between HRM practices, the factors influencing their choice, and the organizational outcomes. The models differ with the unitary approach, which believes that employees and employers share the same interests, or with the pluralistic approach, which admits that different groups may have different interests

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI