مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت با ترجمه ، مقالات مدیریت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت ، دانلود مقاله ISI مدیریت ، ترجمه مقاله مدیریت ، مقالات isi مدیریت با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Optimal investment decisions when time-horizon is uncertain

2008
1004
word
22
رایگان

عنوان لاتین

How Technology Has Influenced the Field of Corporate Communication

2005
1028
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Relevance of Wage for an Efficient Human Resource Management in a Period of Crisis

2013
1029
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Study of Selected FMCG Companies in India

2012
1030
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Strategy, human resource management and performance: Sharpening line of sight

2012
1031
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Niches at the edges: price-value tradeoff, consumer behavior, and marketing strategy

2009
1032
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study

2009
1034
word
26
رایگان

عنوان لاتین

What Women Bring to the Exercise of Leadership

2011
1035
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI