مقالات ترجمه شده

ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری: مطالعه شرکت های FMCG منتخب در هند

عنوان فارسی

ارتباط مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری: مطالعه شرکت های FMCG منتخب در هند


عنوان لاتین

Relationship between Working Capital Management and Profitability: A Study of Selected FMCG Companies in India

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1030
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 19
نام مجله Business and Economics Journal
نشریه astonjournals
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت و شناسایی متغیرهايی است که بیشتر سودآوری را تحت تاثير قرار می دهند. مدیریت سرمایه در گردش یک مسئله حیاتی در تصمیم گیری مدیریت مالی در نظر گرفته شده است و اثر خود را بر نقدینگی و همچنین سودآوری شرکت دارد. علاوه بر این، مدیریت سرمایه در گردش بهینه به طور مثبت در ایجاد ارزش شرکت کمک می کند. در این مطالعه، ما یک نمونه از 10 تايی از شرکت های FMCG (حرکت سریع مصرف کنندگان محصولات) در هند از پایگاه داده CMIE در یک دوره 10 ساله از 2000-01 تا 2009-10 انتخاب کرده ايم. سودآوری در زمينه بازده دارایی (ROA) اندازه گيری می شود .چرخه تبديل وجه نقد (CCC)، نسبت پوشش بهره، سن موجودی، سن اعتبار دهنده گان، سن بدهکاران و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر های توضیحی استفاده شده اند. همبستگی پیرسون و تحلیل مخلوط معمولی حداقل رگرسیون مربعات در مطالعه استفاده می شود. نتایج مطالعه تایید می کنند که رابطه منفی قوی بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت وجود دارد. با افزایش CCC، سودآوری شرکت کاهش پيدا می کند، و مدیران می توانند یک مقدار مثبت برای سهامداران را با کاهش CCC تا حداقل سطح ممکن ایجاد کنند. همچنین یک رابطه منفی کوتاه بین بدهی های استفاده شده توسط شرکت و سودآوری آن وجود دارد.

چکیده لاتین

The purpose of this paper is to investigate the relationship between working capital management and firm profitability and to identify the variables that most affect profitability. Working capital management is considered to be a vital issue in financial management decision and it has its effect on liquidity as well as on profitability of the firm. Moreover, an optimal working capital management positively contributes in creating firm value. In this study, we have selected a sample of 10 FMCG (Fast Moving Consumer Goods) companies in India from CMIE database covering a period of 10 years from 2000–01 to 2009–10. Profitability has been measured in terms of return on assets (ROA).Cash conversion cycle (CCC), interest coverage ratio, age of inventory, age of creditors, age of debtors and debt-equity ratio have been used as explanatory variables. Pearson’s correlation and pooled ordinary least squares regression analysis are used in the study. The study results confirm that there is a strong negative relationship between variables of the working capital management and profitability of the firm. As the CCC increases, profitability of the firm decreases, and managers can create a positive value for the shareholders by reducing the CCC to a possible minimum level. There is also a stumpy negative relationship between debt used by the firm and its profitability

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI