مقالات ترجمه شده

مقاله فرهنگ سازمانی با ترجمه

دانلود مقاله فرهنگ سازمانی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات فرهنگ سازمانی با ترجمه ، مقالات فرهنگ سازمانی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس فرهنگ سازمانی ، دانلود ترجمه مقالات فرهنگ سازمانی ، دانلود مقاله ISI فرهنگ سازمانی ، ترجمه مقاله فرهنگ سازمانی ، مقالات isi فرهنگ سازمانی با ترجمه و گرایش های رشته فرهنگ سازمانی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Study of the Relationship between Organizational Culture and Job Involvement: The Moderating Role of Psychological Conditions of Meaningfulness and Safety

2014
1094
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Organizational Culture-Performance Relationships: Views of Excellence and Theory Z

2011
1211
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance

2013
1432
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Influences of organizational investments in social capital on service employee commitment and performance

2013
1799
word
24
رایگان

عنوان لاتین

The impact of business intelligence on organization’s effectiveness: an empirical study

2015
1806
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Strategic human resource practice implementation: The critical role of line management

2014
1873
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Strategic human resource practice implementation: The critical role of line management

2014
1984
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Organizational Culture and Innovation Performance in Pakistan’s Software Industry

2010
2519
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI