مقالات ترجمه شده

فرهنگ سازمانی و عملکرد نوآوری در صنعت نرم افزار پاکستان

عنوان فارسی

فرهنگ سازمانی و عملکرد نوآوری در صنعت نرم افزار پاکستان


عنوان لاتین

Organizational Culture and Innovation Performance in Pakistan’s Software Industry

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2519
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تحول سریع در نوآوری تکنولوژیکی، سازمان ها را ملزم می کند تا فرهنگی ایجاد کنند که عملکرد نوآوری را برای توسعه پایدار در میان رقابت جهانی تقویت کند. هدف اصلی این تحقیق تجربی، بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به ویژه یک فرهنگ فراگیر در عملکرد نوآوری صنعت نرم افزار در پاکستان است. برای دستیابی به هدف این مطالعه، پژوهشی برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز انجام شد که از پرسشنامه ساخت یافته از شرکت های نرم افزاری در پاکستان بواسطه یک سیستم جمع آوری داده آنلاین با استفاده از گوگل فرم استفاده نمود. حجم نمونه (n = 215) است. بنابراین آمار توصیفی، همبستگی و مدل های رگرسیون چندمتغیره برای تعیین رابطه بین عوامل توضیحی فرهنگ سازمانی و عملکرد نوآوری استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که عملکرد نوآوری سازمانی از فرهنگ سازمانی حمایت می کند و تحت تاثیر آن قرار می گیرد. انعطاف پذیری/حمایت از تغییر و جو سازماني، عوامل مقایسه ای مهم براي خلاقيت و عملکرد نوآوري هستند. این مطالعه بر روی تاثیر فرهنگی عملکرد نوآوری در یک صنعت خاص انجام شده است که در آن، عملکرد قابل اندازه گیری برای حیات رقابتی مهم است: صنعت نرم افزار. به دلیل وضعیت صنعت نرم افزار در نوآوری تکنولوژیکی سریع و پیشرفت اقتصادی این کشور، درک این رابطه بویژه در زمینه اقتصاد در حال توسعه بسیار مهم است.

چکیده لاتین

Rapid transformation in technological innovation requires organizations to develop a culture that fosters innovation performance for sustainable development amidst global competition. The core aim of this empirical investigation is to explore the role of organizational culture, particularly an inclusive culture, in the innovation performance of the software industry in Pakistan. To achieve the objective of this study, research was conducted to collect the required information by using a structured questionnaire from software firms in Pakistan via an online data collection system using Google Forms. The sample size is (n = 215) therefore, descriptive statistics, correlation and multiple regression models are used to determine the association between explanatory factors of organizational culture and innovation performance. The results propose that organizational innovation performance is backed and affected by organizational culture. Flexibility/support to change and organizational climate are the comparatively significant factors for creativity and innovation performance. This study focuses on the cultural influence of innovation performance in a specific industry where measurable performance is critical for competitive survival: the software industry. It is critical to understand this relationship, particularly in the context of a developing economy, because of the status of the software industry in the rapid technological innovation and economic progress of the country.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI