مقالات ترجمه شده

مقاله سرمایه گذاری با ترجمه

دانلود مقاله سرمایه گذاری با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات سرمایه گذاری با ترجمه ، مقالات سرمایه گذاری با ترجمه ، دانلود مقاله بیس سرمایه گذاری ، دانلود ترجمه مقالات سرمایه گذاری ، دانلود مقاله ISI سرمایه گذاری ، ترجمه مقاله سرمایه گذاری ، مقالات isi سرمایه گذاری با ترجمه و گرایش های رشته سرمایه گذاری را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Impact evaluation of different types of transportation projects using meta-analysis

2017
2298
word
16
رایگان

عنوان لاتین

A note on budget allocation for market research and advertising

2015
2319
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Selecting ‘‘The Best’’ ERP system for SMEs using a combination of ANP and PROMETHEE methods

2015
2329
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Asset Allocation Based Investment Strategy to Improve Profitability and Sustainability of the SMEs

2012
2499
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Flexible Manufacturing of Continuous Process Enterprises with Large Scale and Multiple Products

2013
2507
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Mediation effect of business process and supply chain management capabilities on the impact of IT on firm performance: Evidence from Chinese firms

2016
2517
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI