مقالات ترجمه شده

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی تصویر علامت تجاری: تحقیق درباره علامت های تجاری ارتباطات راه دور

عنوان فارسی

تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی تصویر علامت تجاری: تحقیق درباره علامت های تجاری ارتباطات راه دور


عنوان لاتین

Impact of Corporate Social Responsibility on Brand Image: A Study on Telecom Brands

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 2133
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 10
نام مجله Developing Country Studies
نشریه iiste
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در سالهای اخیر، مسئولیت اجتماعی سازمان مورد توجه بیشتر محققین و متخصصین قرار گرفته است. تعدادی از تحقیقات برای تعیین تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی ابعاد مختلف سازمانها که شامل سرمایه گذاری، تصویر سازمان، فروش ها و علامت گذاری تجاری سازمان انجام شدند. در پاکستان، فقط MNCs در حال اجرای تدبیر مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد. در تحقیق اخیر، تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر روی تصویر علامت تجاری با استفاده از تکنیک های پیشرفته اقتصادسنجی تعیین گردید. تصویر علامت تجاری متشکل از همه انجمن هایی که در ذهن مصرف کنندگان آن علامت تجاری می شوند می گرد. تصویر علامت تجاری به عنوان بخش مهم و قابل توجه برابری علامت تجاری تلقی می گردد. دستاوردهای تحقیقاتی از تأثیر مثبت مسئولیتهای اجتماعی سازمان حمایت می نمایند. دستاوردها برای متخصصین و محققین نیز مفید می باشند.

چکیده لاتین

In recent years, corporate social responsibility has gained much attention of researcher and professionals. A number of studies have been conducted to determine the impact of corporate social responsibility on different dimensions of organizations that includes investment, corporate image, sales and corporate branding. In Pakistan, only MNCs are implementing the concept of corporate social responsibility. In recent study, the impact of corporate social responsibility on brand image determined by using the advance econometric techniques. Brand image consists of all associations in the mind of consumers of that brand. Brand image is considered the basic and significant important part of brand equity. The findings of study support the positive effect of corporate social responsibilities. The findings are also helpful for professionals and researchers

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI